kies regio:

Sociale huisvesting als trekker van kernversterking

UITDAGINGEN

Uitdaging

Elke gemeente staat voor de dubbele uitdaging om de bevolkingsaangroei te beantwoorden binnen de grenzen van de gemeente. Kernversterking is de uitdaging, tegelijkertijd moet de gemeente aantrekkelijk blijven voor alle bevolkingsgroepen.

Deze dubbele uitdaging moet vanuit een brede woonvisie op de gemeente beantwoord worden. Sociale huisvesting kan hier de trekker zijn van een breed kernversterkend verhaal.

 

Visie beweging.net

Beweging.net heeft steeds geijverd voor een kernversterkend beleid dat evenwichtig is. Kernversterking heeft als voordeel dat het stedelijk of gemeentelijk weefsel in stand houdt en opwaardeert, bovendien behoudt de gemeente zo haar open ruimte. Kernversterking versterkt ook de mogelijkheid om het STOP-principe te realiseren.

Sociale huisvesting heeft de mogelijkheden om dit kernversterkend beleid te initiëren. Sociale huisvestingsprojecten kunnen op verschillende vlakken gemengd zijn: zowel naar functies als naar type woningen of naar graad van sociaal zijn. Sociale huisvestingsprojecten hebben tevens de mogelijkheid om te investeren in de omgeving en deze op te waarderen.

Bedreigingen voor kernversterking zijn enerzijds het verder verstedelijken van het open gebied en anderzijds eenzijdige woonontwikkelingen. Kernversterking vraagt een evenwichtig woon- en ruimtelijk beleid.

 

Voorstellen

Voorstellen van Beweging.net zijn:


Evenwichtig woonlandschap
Elke gemeente heeft een kernversterkend ruimtelijk plan dat streeft naar een evenwichtig woonlandschap met minstens 20% sociale huurwoningen en 10% bescheiden huurwoningen.


Samenwerking
Elke gemeente onderzoekt de kernversterkende plekken op mogelijke samenwerkingen tussen sociale en private partners. Elke gemeente nodigt ook de semi-private partners uit om te onderzoeken welke panden of gronden in het kerngebied geschikt zijn voor samenwerking met sociale partners.

Voorbeelden: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/prijs-inspirerend-sociaal-wonen-2015-voor-shm-uit-beveren  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV