fbpx
kies regio:

Week van de vrijwilliger

Banner Jij houdt ons draaiende 4

Beweging.net vestigt dit jaar de aandacht op bestuursvrijwilligers. Waar vrijwilligers onontbeerlijk zijn in onze samenleving houden de bestuursvrijwilligers de organisaties draaiende. Een bestuursvrijwilliger zit in het bestuur van een lokale afdeling, feitelijke vereniging of vzw en zet zich vrijwillig in voor de goede gang van zaken in de organisatie. Aan de hand van een online bevraging kwamen we te weten van 1131 bestuursvrijwilligers wat hen drijft en waar ze van wakker liggen.


De bestuursvrijwilligers in deze bevraging zijn vooral een ouder publiek, in meerderheid boven de 60 jaar. Heel wat respondenten zijn ook in meerdere organisaties actief als bestuursvrijwilliger en dat vaak al meer dan 10 jaar.
Op basis van deze cijfers is het aangewezen om op tijd te denken aan opvolging van bestuurders. Het is een uitgelezen moment om te zoeken naar verjonging, vervrouwelijking en meer diversiteit in het bestuur.


“Iets betekenen voor anderen geeft voldoening, vrijwillige engagement doet deugd.”


Bestuursvrijwilligers zijn ontzettend gemotiveerd om deze rol op te nemen. Die motivatie ligt zowel in de intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor anderen, voor een organisatie en voor een concreet doel, als in de meer persoonlijke motivatie om er ook voldoening, dankbaarheid, sociale contacten, netwerk of gewoon een leuke tijd uit te halen.
Vrijwilligerswerk is een belangrijk wapen in de strijd tegen verzuring en vereenzaming. Het sociaal contact, de verbondenheid en de vriendschappen komen heel sterk aan bod als motiverende factor. Net als impact hebben op de wereld rondom, er effectief toe doen en verandering mee mogelijk te maken. Beleidsmakers op alle niveaus kunnen veel sterker dan nu inzetten op het toeleiden van burgers naar enige vorm van vrijwilligerswerk.


“Een last als bestuurder en nog meer als voorzitter zijn de vele juridische voorschriften, de zware moeilijke wetgeving waarvan je niet altijd zeker weet of je er goed mee weg bent.”


Een beperkte groep bestuursvrijwilligers geeft aan ook te botsen op drempels en frustraties. De administratieve verwachtingen en juridische verplichtingen die gepaard gaan met een bestuursmandaat zijn bijzonder groot. Beweging.net vraagt dat het beleid, elk op zijn niveau, nagaat waar administratieve vereenvoudiging en de-bureaucratisering mogelijk en haalbaar is.
Respondenten die aangeven momenteel geen mandaat als bestuursvrijwilliger meer op te nemen, opperen redenen als te tijdsintensief, geen inspraak, geen zin meer, te weinig waardering en meningsverschillen. Gevraagd naar de reden waarom mensen geen bestuursvrijwilliger zijn, geeft een deel aan nog nooit gevraagd te zijn of er zelf nog nooit aan gedacht te hebben. Dat geeft aan dat er nog een groep is die aanspreekbaar is voor dit type vrijwilligerswerk.


Wie nieuwe profielen wil aantrekken, denkt best ook na hoe men de organisatie en het bestuursorgaan aantrekkelijk kan maken (en houden) voor nieuwe mensen. Een goede taakverdeling tussen de bestuurders maakt de taakbelasting voor iedereen draaglijker. Nadenken over de vergaderfrequentie, -tijdstip en -locatie kan drempels verlagen.


In de bevraging polsten we bij de bestuursvrijwilligers naar wat er anders of beter kan om hun taak eenvoudiger, praktischer of aantrekkelijker te maken. 30% van de respondenten geven aan dat vorming en opleiding hen hierbij zou kunnen helpen.
Er bestaat vandaag al een breed aanbod aan vorming voor vzw’s, maar het perspectief van de bestuursvrijwilliger komt niet altijd voldoende aan bod. Bovendien evolueren de noden en vragen van bestuursvrijwilligers doorheen de tijd en komen na de juridische en financiële vraagstukken ook andere noden aan bod, zoals toekomstgericht denken, communicatienoden, conflicthantering, vrijwilligersbeleid. Dus, moet er in het vormingsaanbod meer aandacht komen voor de ‘zachtere thema’s’ verbonden aan een bestuursmandaat.
Bestuursvrijwilligers hebben ook nood aan een aanspreekpunt waar ze met vragen terecht kunnen, nood aan ondersteuning en zelfs aan intervisie. Het creëren van een helpdesk met laagdrempelige bijstand als er heel precieze expertise nodig is, kan een taak zijn die door de respectievelijke koepelorganisaties worden opgenomen.

Lees je graag het volledige rapport? Dat kan hier!

Hoor je graag enkele vrijwilligers aan het woord? Check dan zeker dit filmpje!

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.