fbpx
kies regio:

Bustour: basisbereikbaarheid - Zaterdag 16 september 2017

bustour

Waarom?
Zaterdag 16 september 2017 start de jaarlijkse ‘week van de mobiliteit’. Tijdens die week gaat er veel aandacht
naar alternatieven voor de wagen. Ontegensprekelijk toe te juichen. Maar mobiliteit is méér dan dat. Het gaat niet
hoofdzakelijk om ‘filevrij zijn gedurende 7 dagen’, maar vooral om ‘dagelijkse verplaatsingsmogelijkheden vanuit het
kleinste dorp in ons land’.
Met de bustour die beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde en beweging.net Mechelen-Turnhout samen organiseren,
laten we de fileluwe en autovrije initiatieven even voor wat ze zijn en concentreren we ons op bereikbaarheid in en
rond dorpen en kleine steden.
Basisbereikbaarheid, het is dé term uit de conceptnota (maart 2015) van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts.
Kort gezegd veronderstelt het niet langer om de 750 meter van ieders woning een bushalte, maar wil het vooral
focussen op bestemmingen en op basis van een vraaggericht systeem. De transitie van basismobiliteit naar
basisbereikbaarheid wordt nu in 4 proefregio’s in Vlaanderen (regio Westhoek, regio Aalst, regio Mechelen, regio
Antwerpen) gemaakt. Basisbereikbaarheid gaat concreet over een hulpbehoevende naar de zorginstelling, een
werknemer naar zijn of haar bedrijf, een inwoner van een (deel)gemeente naar het centrum, ...  Vaak een verhaal
van weinig kilometers, maar toch één van veel zorgen.

Een bustour?
Op de bus  hebben we het over vervoer op maat voor het ‘platteland’, vervoersarmoede, de wisselwerking tussen
mobiliteit en ruimtelijke ordening, frequenties en tarieven, blinde vlekken, mogelijkheden van intergemeentelijke
samenwerking, participatie aan het beleid, … Geregeld stappen we ook eens af. Op die manier ondervind je zelf
de moeilijkheden die heel wat mensen hebben als ze zich willen verplaatsen in de regio.
Na deze voormiddag heb je een leidraad voor je eigen gemeente en een overzicht van mogelijke oplossingen om die
laatste af te leggen kilometers in te vullen.

Zaterdag 16 september 2017
9u-13u
Stappen  mee op de bus en krijgen de micro toegestopt
Eddy Van den Eede, Verkeersplatform LeVeLo (Londerzeel) en Dirk Smet, Verkeersplatform Promobiel
(Klein-Brabant-Scheldeland)
Vanuit Verkeersplatforms en vanuit knelpuntendossiers, wijzen zowel Eddy als Dirk op blinde vlekken en missing
links in het ‘vervoer op maat’ alsook op de absolute taak van gemeenten en instanties om burgers te betrekken bij
de hertekening van het openbaar vervoer.
Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit
Mobiliteit speelt een centrale rol in verschillende doelstellingen (klimaat, luchtkwaliteit,toegankelijkheid, …).
Miguel legt uit hoe ruimtelijke ordening mobiliteit beïnvloedt, verbindt de term ‘basisbereikbaarheid’ met die van
‘knooppuntwaarde’ vanuit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en Mobiliteitsplan Vlaanderen.  
Marja Hermans, stafmedewerker Welzijnsschakels vzw
Met de campagne ‘ik geraak er niet’ sprokkelde Welzijnsschakels vzw getuigenissen van mensen in armoede die
drempels ondervinden om zich naar belangrijke bestemmingen te begeven. Welzijnsschakels richtte zich hiermee
ook tot het beleid, zeker als actief lid van de ‘supporters openbaar vervoer’.
Alexander Leysen, MAV provincie Vlaams-Brabant
Over de Mobiliteitscentrale aangepast vervoer, mindermobielencentrales, diensten aangepast vervoer, taxibedrijven,
zorginstellingen en OCMW's ... hun inzetbaarheid inzake basisbereikbaarheid voor mensen die zorg nodig hebben.

Vertrek: cultuurcentrum Strombeek, gemeenteplein (zonder nummer), 1853 Strombeek-Bever

Voor wie?

  • Beleids- en gangmakers in verband met het thema, zoals schepenen en ambtenaren mobiliteit, duurzaamheid,
    openbare werken, ruimtelijke ordening.
  • Inwoners van de gemeenten uit de proefregio’s basisbereikbaarheid, in het bijzonder die van proefregio Mechelen.
  • Burgers die hun lokale besturen willen appeleren rond maatregelen, noodzakelijk voor vlotte(re) mobiliteit.
  • Inwoners van (kleine, deel-) gemeenten die geen genoegen nemen met ‘route niet gevonden’ wanneer ze online
    de busverbinding naar het centrum opzoeken, en die zicht willen krijgen op alternatieven.
  • Geïnteresseerden.

Wil jij mee?
Wil jij op 16 september 2017 mee op onze bus?
Schrijf je ten laatste op 11 september 2017 in bij of 02 557 87 61 of  
of 015 29 25 50
Elke deelnemer betaalt voor de bustour 2 € (de prijs van een SMS-ticket bij De Lijn), te betalen op de dag zelf bij
het opstappen op de bus.

Kom op tijd, dan hoeft de bus niet te wachten.

Meer info bij of

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.