fbpx
kies regio:

Vraag van de beweging

Tegel website Vraag van de beweging

Januari 2023 - Vraag van de beweging

Is de dienstverlening in jouw stad/gemeente toegankelijk?

Meer en meer gemeenten en steden werken op afspraak voor alles. Dit wil zeggen dat je niet meer zomaar binnen en buiten kan wandelen voor eender welke vraag of formulier. Meer en meer wordt er ook ingezet op digitale dienstverlening. Veel attesten kan je dus digitaal aanvragen.

Maar is dit wel voor iedereen even toegankelijk? Wat met mensen zonder een computer? Of mensen die de taal niet machtig zijn? Wat vind jij? Kan jij nog makkelijk terecht bij jouw gemeente met vragen?

Link naar de bevraging: https://nl.surveymonkey.com/r/LB9627C

 

December 2022 - De resultaten

Hebben de stijgende prijzen invloed op jouw cadeautjesbudget deze eindejaarsperiode?

Een nieuwe maand en dus een nieuwe vraag van de beweging!
Gezien de stijgende prijzen en de nakende feestdagen, zijn wij benieuwd of mensen zich aanpassen bij het kopen van cadeautjes. Wordt er minder geld uitgegeven? Worden er minder cadeautjes gekocht? Of zijn er andere creatieve oplossingen?

145 mensen vulden onze enquête online in en nog eens ongeveer 150 mensen reageerden op onze facebookpost. Laat het duidelijk zijn dat dit een topic is dat echt leeft bij de mensen.

Opvallend is dat de antwoorden ongeveer 50/50 zijn. Afgaande op het percentage van de surveymonkey past 58% zijn gedrag aan. 42% doet dus gewoon zoals ze steeds doen en trekken zich niets aan van de stijgende prijzen. Het is wel aanwezig en mensen zijn zich bewust van de veranderende tijden. Maar daarom past niet iedereen zijn gedrag aan en hiervoor worden vooral volgende redenen gegeven:

 • De budgetten per cadeau liggen sowieso nooit hoog. Zijn eerder kleine cadeautjes die gegeven worden.
 • Het is maar 1 keer kerst/nieuwjaar per jaar dus hierop wordt niet bespaard.

De mensen die hun gedrag wél aanpasten gaven vooral aan dat ze:

 • Letten op promoties en kortingen en dus meer bewust cadeautjes kopen. Soms ook al door het jaar heen letten op koopjes en dit dan opsparen tot de feestdagen.
 • Hun budget aanpasten tegenover vorig jaar. Ze kopen nog steeds cadeautjes, maar voor een lager budget.

Algemeen genomen kan je zien dat mensen veel bewuster bezig zijn met het kopen van cadeaus. Prullen worden zoveel als mogelijk vermeden en er wordt vaker gekeken naar praktische cadeautjes. Wat heeft iemand écht nodig? Hier wordt dan liever iets meer aan gespendeerd, maar het komt dan tenminste van pas. Ook het duurzame karakter van cadeaus wordt belangrijker. Liever investeren in iets duurzaam en lokaal dan de zoveelste prul om weg te gooien.

 

November 2022 - De resultaten

Staat jouw verwarming al aan?

In totaal werd de bevraging door 210 mensen ingevuld. Ook op onze post op sociale media kregen we heel wat reacties waaruit we kunnen afleiden dat dit een hot item is en mensen er toch dagelijks mee bezig zijn.

Van alle bevraagden zette de meerderheid (68%) intussen zijn verwarming aan. Hiervan zette 73% zijn thermostaat een beetje lager. Dit gaat gemiddeld over 1 à 2 graden.

Gemiddeld staat de verwarming bij de meeste mensen nu op 19 graden en kiezen zij er voor om zich op andere manieren warm te houden.

We zien ook dat heel wat mensen effectief hun gewoontes en gedragingen veranderen. Er wordt veel strikter omgesprongen met het op- en afzetten van de verwarming:

 • Goed ingestelde thermostaat met tijdschema en temperaturen
 • ’s nachts geen verwarming, geen verwarming als je lang van huis bent,…
 • Enkele graden minder in huis, maar extra pull of deken voorzien
 • Verwarmen met alternatieven: palletkachel, elektrisch vuurtje (mensen met zonnepanelen), haardvuur,…

 

Oktober 2022 - De resultaten

Hoeveel procent van de huishoudelijke taken neem jij op jou? 

De bevraging werd door 87 mannen en door 93 vrouwen ingevuld. De meeste waren tussen de 41 en 55 jaar en zijn samenwonend met kinderen.

Als gemiddelde antwoord wordt gegeven dat men ongeveer 61% van de huishoudelijke taken op zich neemt. Dit is dus verdeeld over mannen en vrouwen die dit invulden.

Zo een percentage zegt natuurlijk niet alles. Het gaat voornamelijk over het gevoel van evenwicht in huis. Mannen ervaren een veel groter evenwicht dan vrouwen.

Volgens 72% van de mannen zijn de taken eerlijk verdeeld. Terwijl maar 51% van de vrouwen vindt dat er een evenwicht is. Omgekeerd zien we dan ook dat 49% vrouwen de taken niet eerlijk verdeeld zien, terwijl bij de mannen maar 28% een onevenwicht ervaart.

Een belangrijke nuance hierbij is dat alleenstaanden uiteraard de taken niet kunnen verdelen en moeten opdraaien voor alles.

Een andere opmerking die veel terugkomt is dat men aangeeft niet altijd de kans te krijgen om taken op te nemen. Dit omdat de partner vindt dat hij/zij het beter doet of moeilijk vindt om zaken uit handen te geven.

Een laatste opmerking die vaak terugkwam is dat mannen vaak heel veel praktische zaken op zich nemen, maar dat de vrouw meestal belast is met het ‘managen’ en organiseren van het huishouden. Nadenken over zaken die nog moeten gebeuren, regelen van afspraken, nieuwe kleren kopen voor de kinderen, … dit zijn vaak nog de taken van de vrouw. Dit zijn vaak ook ‘onzichtbare’ taken waar je niet altijd meteen het resultaat van ziet. Dit zorgt dan soms voor wrevel omdat de taken ongelijk verdeeld lijken, maar het helemaal niet zijn.

We kunnen hieruit opmaken dat we zeker op de goede weg zijn en we niet meer kunnen spreken over ‘vrouw aan de haard’. Maar er is op sommige vlakken zeker nog verbetering mogelijk. Vooral het gevoel van evenwicht moet nog beter en dus moeten sommige taakverdelingen misschien toch maar eens herbekeken worden.

Het boek van Riet Ory en Eva Brumagne ‘het is hier geen hotel’ kan hierbij een goede leidraad zijn!

--> https://www.eigenmix.be/boek-hetishiergeenhotel

 

September 2022 - De resultaten

Mag jouw kind alleen naar school fietsen? 

Voor 63% van de bevraagden is het geen probleem dat hun kind alleen met de fiets naar school gaat. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

 • Kinderen moeten kunnen onafhankelijk zijn en zelfstandigheid opbouwen.
 • Het is beter voor de gezondheid en het milieu.
 • Hoe ouder het kind is, hoe minder groot het bezwaar meestal.

Maar, hieraan hangen ook enkele voorwaarden. Niet ieder kind mag zomaar de weg op en meestal gaan hier goede afspraken aan vooraf.Zo vinden veel ouders het belangrijk om samen met hun kind de route naar school een paar keer te oefenen. Deze route is meestal niet de kortste, maar wel de veiligste route. En het dragen van een fluohesje en fietshelm zijn in de meeste gevallen een must.

Voor 35% van de bevraagden is het echter een ‘no go’ om hun kind alleen naar school te laten fietsen. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

 • Het is een te gevaarlijke route met onaangepaste fietsinfrastructuur.
 • Er zijn teveel auto’s en vrachtwagens in het verkeer waardoor de fietser nog te zwak in het verkeer staat.

Bij deze resultaten is wel op te merken dat keuzes van ouders beïnvloed worden door de situatie, de leeftijd, de zelfstandigheid van hun kind, de nabijheid van de school, eventuele vrienden die meerijden,… Kortom, het hangt veelal af van situatie tot situatie en van kind tot kind.

Er zijn kinderen van 7 jaar die perfect alleen naar school mogen fietsen, maar er zijn evengoed kinderen van 15 jaar die dit niet mogen.

 

Juni 2022 - De resultaten

Moet kinderbijslag inkomensgerelateerd zijn? 

De meningen zijn duidelijk verdeeld. Ongeveer de helft is voorstander van een inkomensgerelateerde kinderbijslag, de andere helft ziet dit absoluut niet zitten. 

47,1% van de personen die de bevraging invulden is voorstander om de kinderbijslag inkomensgerelateerd te berekenen. 

De belangrijkste argumenten zijn de volgende:

 • Goed herverdelingsmechanisme – Middelen moeten besteed worden aan wie er nood aan heeft en de kloof tussen rijk en arm is te groot.
 • Deze maatregel is nodig in de strijd tegen kinderarmoede
 • Veel mensen hebben de kinderbijslag eigenlijk niet nodig
 • Basisbedrag voor iedereen, maar voor kwetsbare gezinnen moet de kinderbijslag hoger.

50% is geen voorstander en daarvoor gelden voornamelijk volgende redenen:

 • Als iedereen bijdraagt aan de sociale zekerheid heeft iedereen er dan ook recht op (= solidariteitsprincipe). Enkel zo creëert men voldoende draagvlak.
 • Principe: elk kind is gelijk.
 • Er is al een sociale toeslag die zorgt voor een correctie, maar deze moet wel grondig herbekeken worden.
 • Via de belastingen zouden hogere inkomens meer moeten bijdragen. Dit is al een herverdelingsmechanisme op zich. Inkomensherverdeling en bestrijding van armoede moet gebeuren via fiscaliteit. 

Mei 2022 - De resultaten

Met welke gemeente/stad zou je willen fuseren?

55% van de personen die de bevraging invulden is eerder akkoord met een fusie. De meningen zijn duidelijk verdeeld. 

De redenen waarom mensen hun gemeente liever niet zien fuseren zijn verschillend. Maar er is voornamelijk de bezorgdheid om de eigenheid van de stad of gemeente te verliezen. Zeker als het gaat om kleinere gemeenten. Deze worden dan ‘opgeslokt’ door een grotere gemeente of stad en dit gaat dan ten koste van de inwoners daar. Vaak komt hierbij dat mensen zich dan verder moeten verplaatsen en dit is niet evident voor minder mobiele mensen.
Daarnaast zijn ook veel mensen overtuigd van de positieve gevolgen van een fusie. Zo zouden er meer mogelijkheden zijn, meer inkomsten en dus meer slagkracht om nieuwe projecten te realiseren.

 

April 2022 - de resultaten

Kwam jij al eens in aanraking met phishing? 

Tijdens de maand april bevragen we je graag naar jouw ervaring met Phishing. Phishing is een vorm van internetfraude waarbij u valse berichten ontvangt waarbij geprobeerd wordt om inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te achterhalen.

Uit de bevraging op sociale media en de vergaderingen kwamen volgende resultaten:

95% van alle bevraagden kwamen al in aanraking met phishing. Zo goed als iedereen kwam het dus ooit wel eens tegen. De meest voorkomende soorten zijn die via mail en SMS. Opvallend is ook dat er nog steeds frauduleuze telefoontjes gebeuren. Gevolgd door nieuwere soorten zoals via berichtenapps (whatsApp,...)

19% van de bevraagden werden ook effectief slachtoffer van phishing en werden bestolen.

16% van de bevraagden deden aangifte van phishing. Hierbij is op te merken dat niet enkel slachtoffers aangifte deden. Ook mensen die twijfelden of doorhadden dat het niet klopte, deden aangifte. Vaak is dit dan het contacteren van de organisatie in kwestie zodat zij gepast kunnen reageren.

Het overheersende gevoel bij slachtoffers van phishing is vooral het idee hebben van dom te zijn en vooral heel teleurgesteld zijn.

Deze cijfers tonen aan dat heel veel mensen ermee te maken krijgen en dat het soms heel moeilijk te zien is wat nu phishing is en wat niet. De dieven zijn geniaal en weten hoe ze te werk moeten gaan. Hierdoor lopen mensen vaak in de val.

Wil je toch nog eens horen van een expert hoe je phishing kan herkennen en wat je er kan aan doen? Vraag dan de vorming ‘laat je niet vangen’ aan. Ideaal voor een vormingsavond in je vereniging. Extra info kan je verkrijgen bij

 

Maart 2022 - de resultaten 

Wat vindt u van het idee dat de kerncentrales langer zouden openblijven? 

Deze allereerste 'Vraag van de beweging' werd door 124 personen beantwoord op vergaderingen en 404 personen vulden de bevraging in via sociale media en nieuwsbrieven.  Algemeen kan er gesteld worden dat mensen momenteel verkiezen voor het langer openblijven van de kerncentrales (79%). De tijden zijn té onzeker en té duur om nu een sprong in het 'onbekende' te wagen.

Hun voornaamste motivatie:

 • Er is niet echt een alternatief voorhanden.
 • De energiezekerheid die we nu hebben (zeker gezien de energieprijzen momenteel en de onzekere toestand door de oorlog in Oekraïne). 

21% van de respondenten vonden het geen goed idee dat de kerncentrales langer zouden openblijven. 

Hun voornaamste motivatie:

 • Het is nu of nooit. Wat druk kan ervoor zorgen dat we sneller de sprong wagen naar een meer duurzame energie.

Reactie vanuit beweging.net

“Er is nu een politieke beslissing over de twee jongste centrales. Dat was nodig na een periode waarin onduidelijkheid heerste. Maar hiermee is de kous natuurlijk niet af. De verlenging moet op een veilige manier kunnen gebeuren. En vooral, er moet nu werk gemaakt worden van een energietransitie richting meer hernieuwbare energie. Daarvoor zullen substantiële overheidsinvesteringen nodig zijn en een gezamenlijke aanpak van de verschillende overheden in dit land. Dat laatste bleek de voorbije maanden niet evident.” Sam Apers, expert klimaat beweging.net

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.