fbpx
kies regio:

Vraag van de beweging

Tegel website Vraag van de beweging

Juni 2022 - De resultatenVVDB facebooktegel

Moet kinderbijslag inkomensgerelateerd zijn? 

De meningen zijn duidelijk verdeeld. Ongeveer de helft is voorstander van een inkomensgerelateerde kinderbijslag, de andere helft ziet dit absoluut niet zitten. 

47,1% van de personen die de bevraging invulden is voorstander om de kinderbijslag inkomensgerelateerd te berekenen. 

De belangrijkste argumenten zijn de volgende:

 • Goed herverdelingsmechanisme – Middelen moeten besteed worden aan wie er nood aan heeft en de kloof tussen rijk en arm is te groot.
 • Deze maatregel is nodig in de strijd tegen kinderarmoede
 • Veel mensen hebben de kinderbijslag eigenlijk niet nodig
 • Basisbedrag voor iedereen, maar voor kwetsbare gezinnen moet de kinderbijslag hoger.

50% is geen voorstander en daarvoor gelden voornamelijk volgende redenen:

 • Als iedereen bijdraagt aan de sociale zekerheid heeft iedereen er dan ook recht op (= solidariteitsprincipe). Enkel zo creëert men voldoende draagvlak.
 • Principe: elk kind is gelijk.
 • Er is al een sociale toeslag die zorgt voor een correctie, maar deze moet wel grondig herbekeken worden.
 • Via de belastingen zouden hogere inkomens meer moeten bijdragen. Dit is al een herverdelingsmechanisme op zich. Inkomensherverdeling en bestrijding van armoede moet gebeuren via fiscaliteit. 

Mei 2022 - De resultatenTegel website Vraag van de beweging copy

Met welke gemeente/stad zou je willen fuseren?

55% van de personen die de bevraging invulden is eerder akkoord met een fusie. De meningen zijn duidelijk verdeeld. 

De redenen waarom mensen hun gemeente liever niet zien fuseren zijn verschillend. Maar er is voornamelijk de bezorgdheid om de eigenheid van de stad of gemeente te verliezen. Zeker als het gaat om kleinere gemeenten. Deze worden dan ‘opgeslokt’ door een grotere gemeente of stad en dit gaat dan ten koste van de inwoners daar. Vaak komt hierbij dat mensen zich dan verder moeten verplaatsen en dit is niet evident voor minder mobiele mensen.
Daarnaast zijn ook veel mensen overtuigd van de positieve gevolgen van een fusie. Zo zouden er meer mogelijkheden zijn, meer inkomsten en dus meer slagkracht om nieuwe projecten te realiseren.

 

April 2022 - de resultaten

Kwam jij al eens in aanraking met phishing? 

Tijdens de maand april bevragen we je graag naar jouw ervaring met Phishing. Phishing is een vorm van internetfraude waarbij u valse berichten ontvangt waarbij geprobeerd wordt om inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te achterhalen.

Uit de bevraging op sociale media en de vergaderingen kwamen volgende resultaten:

95% van alle bevraagden kwamen al in aanraking met phishing. Zo goed als iedereen kwam het dus ooit wel eens tegen. De meest voorkomende soorten zijn die via mail en SMS. Opvallend is ook dat er nog steeds frauduleuze telefoontjes gebeuren. Gevolgd door nieuwere soorten zoals via berichtenapps (whatsApp,...)

19% van de bevraagden werden ook effectief slachtoffer van phishing en werden bestolen.

16% van de bevraagden deden aangifte van phishing. Hierbij is op te merken dat niet enkel slachtoffers aangifte deden. Ook mensen die twijfelden of doorhadden dat het niet klopte, deden aangifte. Vaak is dit dan het contacteren van de organisatie in kwestie zodat zij gepast kunnen reageren.

Het overheersende gevoel bij slachtoffers van phishing is vooral het idee hebben van dom te zijn en vooral heel teleurgesteld zijn.

Deze cijfers tonen aan dat heel veel mensen ermee te maken krijgen en dat het soms heel moeilijk te zien is wat nu phishing is en wat niet. De dieven zijn geniaal en weten hoe ze te werk moeten gaan. Hierdoor lopen mensen vaak in de val.

Wil je toch nog eens horen van een expert hoe je phishing kan herkennen en wat je er kan aan doen? Vraag dan de vorming ‘laat je niet vangen’ aan. Ideaal voor een vormingsavond in je vereniging. Extra info kan je verkrijgen bij

 

Maart 2022 - de resultaten 

Wat vindt u van het idee dat de kerncentrales langer zouden openblijven? 

Deze allereerste 'Vraag van de beweging' werd door 124 personen beantwoord op vergaderingen en 404 personen vulden de bevraging in via sociale media en nieuwsbrieven.  Algemeen kan er gesteld worden dat mensen momenteel verkiezen voor het langer openblijven van de kerncentrales (79%). De tijden zijn té onzeker en té duur om nu een sprong in het 'onbekende' te wagen.

Hun voornaamste motivatie:

 • Er is niet echt een alternatief voorhanden.
 • De energiezekerheid die we nu hebben (zeker gezien de energieprijzen momenteel en de onzekere toestand door de oorlog in Oekraïne). 

21% van de respondenten vonden het geen goed idee dat de kerncentrales langer zouden openblijven. 

Hun voornaamste motivatie:

 • Het is nu of nooit. Wat druk kan ervoor zorgen dat we sneller de sprong wagen naar een meer duurzame energie.

Reactie vanuit beweging.net

“Er is nu een politieke beslissing over de twee jongste centrales. Dat was nodig na een periode waarin onduidelijkheid heerste. Maar hiermee is de kous natuurlijk niet af. De verlenging moet op een veilige manier kunnen gebeuren. En vooral, er moet nu werk gemaakt worden van een energietransitie richting meer hernieuwbare energie. Daarvoor zullen substantiële overheidsinvesteringen nodig zijn en een gezamenlijke aanpak van de verschillende overheden in dit land. Dat laatste bleek de voorbije maanden niet evident.” Sam Apers, expert klimaat beweging.net

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.