kies regio:

Zingeving maart 2015

Beweging.net Leuven, bestuur maart 2015

Vasten is
je eigen grenzen durven stellen
zodat overvloedig leven voor allen mogelijk blijft

Vasten is
partij kiezen
voor wie niets meer te verliezen heeft

Vasten is
ons verbinden met
verhalen van collega’s wereldwijd
en met hen geloven
dat een ongelijke strijd
gewonnen kan worden

Vasten is
kasten opruimen
en overbodige spullen weggeven
Nu en dan geluid afzetten
en je omhullen met stilte
Nu en dan ontdekken dat zwijgen ook vereenvoudigt
en dat er veel te luisteren valt.

Vasten is
spreken met je moslim buur
over jouw vasten
en geloven dat dialoog, altijd opnieuw
een kostbare bijdrage kan zijn
in tijden van deradicalisering

Vasten is
afdalen tot je diepste kwetsbaarheid.
en dan risico’s durven nemen
in denken en handelen en keuzes die we maken,
uit je confortzone durven stappen
van evidenties en van vanzelfsprekendheden.

Vasten is
niet opgeven als het moeilijk wordt
maar volhouden zolang het nodig is
tot de wereld een steeds
menselijker gelaat draagt
en de minste mens ook toebehoort.

Vasten is
de moed vinden om te kiezen
voor wat er écht toe doet
en daar zo warm van worden,
dat oordelen je koud laten.


(naar Brigitte Puissant)  

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV