kies regio:

Een gezonde gemeente

UITDAGINGEN

Uitdaging

Gezondheid, daar ligt bijna 2 op 3 van uw inwoners wakker van. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, matig gebruik van alcohol, … Mensen maken bewuste of onbewuste keuzes die hun gezondheid beïnvloeden. Ook de kwaliteit van hun leefomgeving vormt een bekommernis én terecht.

De vraag naar meer groene ruimtes, minder luchtverontreiniging, een stressvrije omgeving, een gezonder aanbod van eten en drank in scholen was nog nooit zo groot. Een gezonde gemeente is ook een aantrekkelijke gemeente. Tegen 2025 willen we van elke gemeente een nog gezondere gemeente maken.
Elke inwoner, bezoeker en medewerker moet kunnen opgroeien, wonen, werken, spelen in een gezonde leefomgeving waarin er meer sociale samenhang is en meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen weggelegd zijn.

 

Visie beweging.net

Een gezonde gemeente heeft te maken met voldoende gezonde publieke ruimte, gezond wonen, veilig wonen, gezonde lucht, omgaan met de gevolgen van klimaatopwarming, enz. Gezondheid moet in alle beleidsdomeinen meegenomen worden. Binnen elk van deze domeinen moet er specifiek aandacht gaan naar kwetsbare mensen. De kunst is om lokale thema’s te verbinden met bovenlokale ontwikkelingen en duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Voorstellen

Aanzetten tot beweging
De gemeente heeft bij elke (her)inrichting van de publieke ruimte aandacht voor voldoende groen, speelkansen voor kinderen, beweegmogelijkheden voor volwassenen en veilige fietsinfrastructuur. Denk aan speelelementen in de straat, autovrije straten, outdoor fitnesstoestellen, petanquebanen en daarmee verbonden, rustbanken en picknicktafels. Scholen worden gestimuleerd om na de schooluren hun sport- en andere infrastructuur open te stellen voor buurtinitiatieven. Werknemers van de gemeente worden gestimuleerd meer te kiezen voor vervoer met de fiets of te voet.


Voetgangerscirkels
De gemeente ontwikkelt voor senioren voetgangerscirkels. Dit zijn cirkels waar senioren te voet al hun voorzieningen kunnen bereiken en hun boodschappen kunnen doen zodat zij langer in hun vertrouwde leefomgeving kunnen wonen, meer bewegen en mensen blijven ontmoeten en zo eenzaamheid vermijden. Binnen deze cirkels staat valpreventie centraal.


Gezond eten
De gemeente kan niet bepalen wat mensen willen eten, maar ze kan wel vorming geven rond gezond tuinieren en het verwerken van (vergeten) groenten en fruit. Verder kan ze het drinken van water promoten door zelf drinkwaterfonteintjes te plaatsen en de korte keten stimuleren via boerenmarkten, daktuinen edm. Verder ziet de gemeente erop toe dat gezonde voeding in en rond de school meer aandacht krijgt.


Gezond wonen
De gemeente neemt initiatieven om inwoners en eigen medewerkers te sensibiliseren over ongezonde factoren in huis. Denk daarbij aan passief roken, kwik, loden leidingen, vocht, schimmel, ongedierte en asbest in huis, enz. De gemeente geeft het goede voorbeeld voor een gezond binnenklimaat in de eigen gebouwen en de gebouwen in eigen beheer.


Veilig wonen
De gemeente roept een subsidiereglement voor kleine woningaanpassingen in het leven en faciliteert groepsrenovaties in het kader van valpreventie en langer thuis wonen. Ze sensibiliseert inwoners, mantelzorgers en hulpverleners rond valpreventie, gezond leven en ziektepreventie. De gemeente zorgt eveneens voor voldoende veilige wegen en stoepen, maar ook voor voldoende nachtverlichting in de straten. De politie wordt goed gevormd om adequaat met gevallen van seksuele intimidatie om te gaan.


Gezondheidsbeleid
De gemeente voert een gezondheidsbeleid met focus op tabaks-, alcohol- en drugpreventie, gokverslaving en mentaal welbevinden. Ze leert buurtwerkers en verenigingen om signalen te herkennen, ze organiseert vormingssessies. De gemeente geeft het goede voorbeeld en implementeert een holistisch gezondheidsbeleid ten aanzien van de eigen personeelsleden.


Anticiperen op klimaatrisico’s
De gemeente sensibiliseert de bevolking over gezondheidsrisico’s die te maken hebben met klimaatverandering. Denk aan hittepreventie, tekenpreventie, gebruik van pesticiden. De gemeente stelt eveneens een warmteactieplan op t.a.v. alleenstaande ouderen en ze zorgt voor voldoende groen-blauwe aders en schaduwzones in de gemeente.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV