kies regio:

De fiets zit in de lift

UITDAGINGEN

Uitdaging

Het is zichtbaar en voelbaar: fietsen zit opnieuw in de lift. Lange tijd werd de fiets alleen van stal gehaald tijdens het weekend, maar meer en meer werknemers ontdekken de fiets ook als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer : gezonder, goedkoper en soms zelfs sneller dan de auto. Dat moeten gemeenten zeker verder ondersteunen. Kinderen en jongeren daarentegen gebruiken hoe langer hoe minder de fiets om naar school te gaan. Dat moeten de gemeenten helpen keren.

Investeren in veilige fietspaden is primordiaal. Maar een goed fietsbeleid is meer dan investeren in goede fietspaden. Het heeft ook aandacht voor veilige oversteekpunten, aangename materialen op het wegdek, voor het sneeuwvrij houden van de fietspaden, voor voldoende parkeerruimte voor fietsers (ook voor de bakfietsen), voor laadpalen voor de elektrische fietsen, voor afsluitbare en overdekte fietsstallingen in woonwijken. Ook de afstelling van de verkeerslichten kan anders, door bv. gelijktijdig groen licht te geven aan fietsers en voetgangers in alle richtingen, door fietsers vroeger groen licht te geven dan de auto’s, door aparte aanduidingen voor fietsers zodat ze niet onnodig moeten wachten.

 

Visie beweging.net

Fietsen is het meest democratische vervoermiddel en ruim verspreid bij de bevolking. Toch heeft niet iedereen beschikking over een fiets en zijn er nieuwe bevolkingsgroepen (bv. nieuwkomers, migranten) die niet kunnen fietsen of niet de cultuur hebben om de fiets te gebruiken. Gemeenten kunnen hier mee aan verhelpen, door initiatieven te steunen die fietsen verhuren (bv. de fietsbieb), door mensen te leren fietsen, door een stadsfietsverhuursysteem uit te rollen.

Door het toenemend aantal fietsers en de grotere variëteit aan fietsers (met of zonder ‘bak, met of zonder elektrische ondersteuning, al dan niet in groep, gescheiden van of vermengd met voetgangers, op het fietspad of op de rijweg) zijn er steeds meer afspraken nodig. Het gaat niet op
om specifieke groepen in het verkeer te diaboliseren, wel om het groeiende fietsverkeer meer ruimte te geven en in goede banen te leiden

 

Voorstellen

Trage wegen
Trage verbindingen realiseren die het fietsen aangenaam maken. Het is de taak van de gemeente deze trage wegen ook te onderhouden en te herstellen.


Personeel op de fiets
Stimulerende maatregelen voor gemeentelijk personeel om met de fiets naar het werk te komen. Ook het onderwijs kan gestimuleerd worden om meer uitstappen met de fiets te doen.


Overdekte fietsstallingen
Aan de bushaltes, in woonwijken en aan culturele plekken overdekte fietsstallingen uitbouwen.


Meer fietsstraten
Meer fietsstraten en aparte fietsroutes in de gemeente en tussen gemeenten.


Aangepaste fietsinfrastructuur
Nu het aantal fietsers toeneemt, maar ook de diversiteit tussen de fietsen (bakfietsen, (snelle) elektrische fietsen,…), moeten de fietspaden verbreed worden. Zo kunnen ook fietsers die zich met verschillende snelheid voortbewegen, veilig fietsen.


Alle verkeerlichten gelijktijdig op groen
Ook de verkeerslichten en – borden moeten aan de nieuwe realiteit worden aangepast. Kruispunten waar veel fietsers en voetgangers gebruik van maken moet overschakelen naar het ‘gelijktijdig-groen-in –alle-richtingen-voor –fietsers’, aan rode lichten moeten er uitzonderingsborden komen voor fietsers, zoals in Brussel, wanneer ze veilig kunnen afslaan. Kruisend verkeer tussen auto’s en fietsen moet maximaal vermeden worden.  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV