kies regio:

Meer ruimte en middelen voor elektrische mobiliteit en gedeelde mobiliteit

UITDAGINGEN

Uitdaging

Het autoverkeer neemt almaar toe en vertaalt zich concreet in meer en langere files, ook op gewestwegen en in kleinere gemeenten, een grotere vraag naar parkeerruimte en meer sluikverkeer door woonwijken. Tegelijkertijd groeit het besef dat daardoor de leefbaarheid daalt en het gezondheidsrisico door luchtvervuiling en lawaai stijgt.

De klassieke auto wordt stilaan van zijn troon gestoten. De alternatieven (elektrische auto’s, elektrische fietsen en scooters, openbaar vervoer, autodelen,…) zullen snel aan belang gaan winnen. Dat betekent niet dat de auto uit het straatbeeld gaat verdwijnen, wel dat ze een minder dominante positie zal innemen. Finaal wint iedereen daarbij.

Visie beweging.net

Vanuit beweging.net willen we de alternatieven alle kansen geven. Het succes van de elektrische fiets toont dat het kan.

Het STO(E)P-principe (eerst Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Elektrische voertuigen, dan pas Personenwagens) moet de leidraad zijn in elk gemeentelijk beleid. Maar het is vooral een uitdaging om er voor te zorgen dat mensen die minder mobiel zijn en zich moeilijk kunnen verplaatsen (met auto of fiets) niet verstoken blijven van mobiliteit.

Het openbaar vervoer heeft op de eerste plaats een sociale functie en moet tot in alle dorpskernen in een voldoende frequent aanbod voorzien.

Voorstellen

Actieve rol in de Vervoersregioraad
Nu de gemeenten expliciet een rol toebedeeld krijgen in de organisatie van het openbaar vervoer via de vervoersregioraden (momenteel in experimentele fase in de regio’s Mechelen, Aalst, Antwerpen en Westhoek), is het van belang dat ze samen met de gebruikers een plan uitwerken welke plekken in de gemeente bereikbaar moeten zijn.


Stappenplan elektrisch rijden
Elke gemeente werkt een stappenplan uit om de introductie van het elektrisch rijden te versnellen, door een beleid rond het plaatsen van laadpunten uit te werken (pro-actief of volgens principe van ‘paal volgt wagen’, door het elektrificeren van het eigen wagenpark en door ondernemingen en particulieren actief te stimuleren en te ondersteunen.


Auto- en fietsdelen
De gemeente bevordert ook initiatieven van auto- en fietsdelen, o.m. door gratis parkeerplaatsen te voorzien voor deelauto’s en de fietsbieb te ondersteunen. Ze geeft ook zelf het goede voorbeeld door het eigen gemeentelijk wagenpark ’s avonds en in het weekend ter beschikking te stellen. Gezien de hoge aankoopprijs van elektrische wagens en fietsen, lenen deze zich zeker ook voor deelprojecten waar burgers samen een elektrische auto of fiets aankopen.


Fiets is koning
Nu de fiets aan belang wint en er diverse types fietsen gebruik maken van het fietspad, moeten de fietspaden verbreed worden, zodat bakfietsen en (snelle) e-bikes voldoende ruimte hebben naast de ‘klassieke’ fietsers.


Mobipunten
De toekomst is aan de combi-mobiliteit. Om deze vlot te realiseren zou het zinvol zijn om in elke gemeente Mobipunten uit te werken waar diverse vervoersmodi vlot gecombineerd kunnen worden.


SDG's

09 09 13


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV