kies regio:

Vermijd uithuiszetting

UITDAGINGEN

Uitdaging

Meer dan 10.000 dreigende uithuiszettingen per jaar wordt er genoteerd door OCMW’s. Niet elke dreigende uithuiszetting eindigt in een effectieve uithuiszetting, toch schatten CAW’s bv. dat minstens 1 op 3 dreigende uithuiszetting effectief wordt.

De procedure tot uithuiszetting is een teken van het falen van het woonbeleid. Een woonbeleid
dat de woonlasten van huishoudens niet kan beperken, dat geen evenwicht tussen huurder en verhuurder kan realiseren. Intussen groeit de druk op de private huurmarkt, wat enkel maar kan leiden tot meer procedures tot uithuiszetting.

 

Visie beweging.net

Uithuiszetting is meer dan traumatisch: in het ergste geval leidt dit tot dakloosheid. Beweging.net wil daarom door een goed woonbeleid uithuiszetting vermijden. Niet enkel via een woonbeleid, ook door het preventief werken van gerecht, OCMW’s, CAW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen uithuiszettingen vermeden worden

 

Voorstellen

De Vlaamse en federale overheid hebben een belangrijke taak in het vermijden van uithuiszetting of het ontwikkelen van procedures die uithuiszetting vermijden. Maar ook gemeenten en meer bepaald de sociale diensten (het vroegere OCMW) van de gemeenten hebben een belangrijke taak.


Stappenplan
Elke gemeente zou moeten beschikken over een duidelijk stappenplan hoe om te gaan met een dreigende uithuiszetting. Hiervoor moeten ze het warm water niet uitvinden. Verschillende OCMW’s hebben goede stappenplannen: deze kunnen mits enige aanpassing aan de lokale situatie overgenomen worden.


Samenwerking
Kleinere OCMW’s kunnen ook meer samen werken rond uithuiszetting. De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid kunnen een spil worden in de werking en de preventie rond uithuiszetting.


Monitoring
Het bijhouden en centraliseren van het aantal meldingen, opgestarte procedures en effectieve uithuiszettingen is een belangrijke taak om het probleem effectief in kaart te kunnen brengen


Opvolging van gezinnen
Het opvolgen van gezinnen die uit hun huis zijn gezet is eveneens een noodzaak. De sociale dienst dient deze gezinnen op te volgen en indien nodig te begeleiden. Ook deze opvolging dient gemonitord te worden.


Investeer in lokaal sociaal beleid
De justitiehuizen zijn de plaatsen waar bemiddeling mogelijk is tussen huurder en verhuurder. Deze vinden nog niet steeds de weg naar burger. Een link met het lokaal sociaal beleid en een plek in het Sociaal Huis kunnen mensen wegwijs maken.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV