kies regio:

Ruimte voor sociale en bescheiden huurwoningen

UITDAGINGEN

Uitdaging

De huurmarkt is in elke gemeente bijzonder klein, duur en sommige delen van de huurmarkt (gemiddeld in Vlaanderen tot 35 %) zijn in minder goede staat. Huurders kunnen een beroep doen op een sociale woning indien zij beantwoorden aan de criteria, anders zijn ze aangewezen op de dure private huurmarkt. Maar in zowat alle gemeenten zijn er lange wachtlijsten voor een sociale woning. De huurmarkt vormt met andere woorden voor elke gemeente een uitdaging.

Blijvend inzetten op sociale huurwoningen is en blijft meer dan nodig. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor betaalbare huurwoningen die niet sociaal verhuurd worden (maar deze kunnen wel door een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurd worden). Zo kunnen gezinnen die niet beantwoorden aan de sociale criteria, en niet of niet onmiddellijk kunnen kopen, toch een kwalitatieve betaalbare woning vinden.

 

Visie beweging.net

Beweging.net heeft steeds ingezet op betaalbaar wonen voor iedereen. In de eerste plaats kiezen we voor meer sociale huurwoningen. In de tweede plaats kiezen we voor betaalbare bescheiden huurwoningen. Deze moeten de druk op de woonmarkt verlichten.

Bescheiden huurwoningen kunnen echter geen sociale huurwoningen vervangen, dit is een aanvulling op het groeiend aanbod sociale huurwoningen.

Bescheiden huurwoningen kunnen door sociale huisvestingsmaatschappijen gebouwd worden. Sociale huisvestingsmaatschappijen bouwen en verhuren volgens de normen van de Vlaams wooncode zodat discriminatie en mindere kwaliteit van de woning vermeden worden. Bovendien kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen zo een gemengd project realiseren.

 

Voorstellen

Beweging.net stelt voor:


Een woonbeleidsplan
Elke gemeente heeft een woonbeleidsplan waarin zowel sociale als bescheiden huurwoningen een plaats hebben. Dit woonbeleidsplan wordt samen met sociale en andere partners ontwikkeld;


Gemengde bouwprojecten
Grotere private bouwprojecten moeten zowel sociale als bescheiden huurwoningen bevatten.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV