kies regio:

Woningen beter en sociaal maken via sociaal beheersrecht

UITDAGINGEN

Uitdaging

Het sociaal beheersrecht is een bijzonder instrument waarmee initiatiefnemers ongeschikte en onbewoonbare woningen in beheer kunnen nemen, ze conform maken aan de woningkwaliteitsnormen en ze vervolgens verhuren als sociale woning.
Dit instrument werd tot nu toe weinig gebruikt. Daarom heeft de Vlaamse regering dit instrument geëvalueerd en aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat (1) de gemeente de enige initiatiefnemer wordt en dus de volledige regie in eigen handen kan nemen (van inventarisatie tot renovatie en verhuur) en dat (2) het toepassingsgebied verruimd wordt tot alle geïnventariseerde leegstaande woningen en als verwaarloosd geregistreerde woningen.

De gemeente beschikt nu over verschillende instrumenten om enerzijds de gemeente op te waarderen (wegwerken leegstand en verwaarloosde gebouwen) en anderzijds het sociaal patrimonium te vergroten.
De uitdaging voor de gemeente is om deze instrumenten ook effectief in te zetten.

 

Visie beweging.net

Beweging.net heeft steeds gepleit voor het inzetten van de systemen van voorkoop en sociaal beheersrecht om zowel duurzame als sociale redenen.

Het hergebruik van leegstaande panden vermindert de druk op de woningmarkt door het vergroten van het huuraanbod. Door deze woningen conform de Vlaamse woonkwaliteitsnormen te renoveren draagt de gemeente bij aan de klimaatdoelstellingen.

Het is tevens een bijzonder sociaal instrument: de woningen worden verhuurd als sociale woning, bovendien kan de gemeente de renovatie(deels) laten gebeuren door sociale economie-projecten.

 

Voorstellen

Wat kan een gemeente concreet doen volgens beweging.net?

Inventaris maken
De gemeente kan werk maken van zijn inventaris van leegstaande en verwaarloosde panden.


Sociaal beheersrecht gebruiken
De gemeente kan het sociaal beheersrecht effectief gebruiken, zodat het geen dode letter blijft.


Duurzame projecten
In deze sociale woningprojecten kan de gemeente de link leggen met duurzame, collectieve energievoorziening en met duurzame mobiliteit.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV