kies regio:

Meest kwetsbaren betrekken met dialoog en lokale armoedetoets

UITDAGINGEN

Uitdaging

Het lokaal bestuur staat dicht bij de burger. Iedereen komt rechtstreeks in contact met de lokale overheid. Soms voor zeer praktische vragen, soms voor hulp.
Weten wat er leeft in de gemeente is cruciaal voor een goed beleid. Maar, weten we echt wel wat er leeft bij de hele bevolking, of maar bij een deeltje? Niet iedereen laat van zich horen.
We moeten in elke gemeente actief op zoek gaan naar de stem van mensen in armoede en er naar luisteren. Waar nuttig doet het lokale bestuur een armoedetoets op nieuw beleid zodat mensen in armoede niet gewild of ongewild uitgesloten worden.

 

Visie beweging.net

Voor beweging.net telt iedereen, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Beweging.net vindt de participatie van de burgers en hun middenveld aan het beleid zeer belangrijk. Net zoals bij andere groepen zoals langdurig zieken, ouderen, jongeren … moeten ook mensen in armoede de kans krijgen om hun stem te laten horen. Dat vergt moeite en tijd, want je moet als gemeente aanwezig zijn op plaatsen waar mensen in armoede komen en niet wachten tot ze naar je toe komen. Het maakt het beleid rijker en beter, want alleen op die manier kunnen drempels naar de hulp- en dienstverlening weggewerkt worden. Heel wat beslissingen, vaak ook goedbedoeld, komen anders niet terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben. Soms zorgen die beslissingen zelfs voor meer uitsluiting.

 

Voorstellen

Neem contact met lokale verenigingen
Elke gemeente moet op zoek gaan naar de juiste weg om de stem van mensen in armoede te laten klinken. Via een lokale Welzijnsschakel, een vereniging waar armen het woord nemen, een initiatief van samenlevingsopbouw, middenveldorganisaties die deze groep bereiken, een vrijwilligerswerking of een eigen gebruikersgroep van het OCMW. Participatie van de betrokkenen maakt je bestuur enkel beter.


Pas ook lokaal de armoedetoets toe
Met een lokale armoedetoets willen we gemeentelijke beleidsbeslissingen toetsen aan hun effect op armoede en op mensen in armoede. Komt deze of gene beslissing al dan niet ten goede aan de meest kwetsbare groepen in de gemeente? Kan het nog beter? Wat kan er anders om te vermijden dat er uitsluiting ontstaat? En, vooral, hoe kijken mensen in armoede zelf naar dat onderwerp? Stel een ambtenaar aan om de armoedetoets toe te passen en om goede voorbeelden op te zoeken.


Ga in dialoog
Tegelijk wordt een dialoog opgezet met mensen in armoede en de betrokken organisaties. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen mensen zelf vertellen wat hen bezig houdt, wat er beter kan. Vaak gaat het over kleine dingen, over drempels die je niet ziet met een middenklassebril.


Schepen voor armoedebestrijding
Wil je echt de strijd aanbinden met de armoede in je gemeente, benoem dan een schepen van armoedebestrijding en geef hem/haar de middelen en de instrumenten om armoede daadkrachtig aan te pakken. Zorg voor een automatische rechtentoekenning, maak gebruik van de rechtenverkenner en de rechtencirkel en stel een armoedebarometer op om de sociale grondrechten zoals inkomen, werk, wonen, welzijn en gezondheid, energie en vrijetijdsbesteding goed op te volgen.


Hanteer de budgetstandaard als referentie
Sommige mensen hebben extra financiële ondersteuning nodig. Om te bepalen wie wat nodig heeft, kan de gemeente gebruik maken van de budgetstandaard als referentiekader. Het laat toe om de steun te differentiëren naargelang de noden van een gezin om menswaardig te kunnen participeren aan de samenleving.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV