fbpx
kies regio:

Interreg-project 'Eureka' van A tot Z. Wat je nog niet wist over het nieuwe project...

20200407 logo interreg copy

De aanleiding voor een nieuw project kwam door het feit dat de kloof tussen de burger en de politiek groeit, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. Veel mensen voelen zich niet langer vertegenwoordigd door de politiek en plooien terug op zichzelf. Dit is uitgesproken sterker aanwezig bij mensen die minder kansen krijgen in de samenleving: te weinig inkomen, weinig tot geen toegang tot de arbeidsmarkt, een huisvestingsprobleem, geen budget voor vrijetijdsparticipatie,… 

 

Een beetje voorgeschiedenis20200407 kaartje

Enkele jaren geleden probeerde beweging.net West-Vlaanderen een nieuw project uit te schrijven rond het thema burgerparticipatie en de link met politiek, in samenwerking met Frankrijk en Wallonië. Hier moest na tussentijdse evaluatie het project nog verder verfijnd worden, het project werd niet goedgekeurd.
In het voorjaar van 2019, nadat er grondig werd gesleuteld aan het project, en er ook nieuwe partners wilden meewerken was er plots witte rook vanuit Interreg (zie kaderstuk)! Op 1 juli 2019 mochten de projectpartners officieel starten met de uitwerking van het project, dat de naam ‘Eureka’ kreeg en zal lopen tot 30 maart 2022.

Interreg is het programma voor Europese Territoriale samenwerking. Het programma wil economische en sociale uitwisseling stimuleren tussen Frankrijk en België waarbij ze focussen op verschillende thema's zoals innovatie, KMO's, sociale samenhang, opleiding en tewerkstelling, onderzoek,… Deze projecten worden daarnaast financieel ondersteund via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De bedoeling van deze Interreg-projecten is de kloof tussen Frankijk, Wallonië en Vlaanderen te verkleinen door de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking in de kijker te plaatsen.

 

Wat houdt het project in?

20200407 groepsfotoEureka is een samenwerkingsverband tussen drie West-Vlaamse organisaties (beweging.net West-Vlaanderen als projectleider, Groep INTRO en Hogeschool VIVES), twee Waalse organisaties (Femmes Prévoyantes Socialistes en Centre d’Information et d’Education Populaire) en twee Franse organisaties (La ligue de l’enseignement en European Internet Broadcasting Service). Het werkingsgebied is de regio Tielt-Roeselare-Kortrijk-Ieper, regio Moeskroen en Ath (voornamelijk in Doornik en Moeskroen) en departement Nord (voornamelijk in Rijsel).

Met het project willen de verschillende projectpartners de kloof tussen politiek en burger verkleinen, aan de hand van heel concrete pilootacties en opleidingen in de drie regio’s. Daarnaast willen ze een dynamiek creëren die de maatschappelijke betrokkenheid van kwetsbare groepen in de samenleving bevordert .

 

Doelstellingen:
• Bevorderen van burgerparticipatie kwetsbare groepen
• Verhogen van maatschappelijke betrokkenheid
• Creëren van verbondenheid in de regio

Hoe zorgen dat pilootacties duurzame resultaten opleveren:
• Grensoverschrijdende samenwerking: workshops en opleiding
• Train-the-trainer e-module
• Gids met ‘good practices’

 

Er worden door de verschillende projectpartners tien pilootacties ontwikkeld en opgezet in de verschillende regio’s. Met die acties wordt enerzijds gewerkt aan sociale inclusie en anderzijds worden de waarden van de democratie en de rol van de politiek uitgelegd en toegepast. De laagdrempelige pilootacties die worden uitgewerkt, vertrekken steeds vanuit een probleem of uitdaging die de deelnemers zelf ervaren in het dagelijkse (samen)leven. De acties worden ontwikkeld en uitgewerkt in co-creatie met de doelgroepen. De oorzaken van de problemen en uitdagingen worden geanalyseerd en vervolgens wordt er een concrete actie ontwikkeld om het probleem aan te kaarten bij de politieke instanties. Dit gebeurt steeds op tempo en op maat van de doelgroep.

 

Wat betekent dit voor beweging.net West-Vlaanderen?

Beweging.net West-Vlaanderen zal twee pilootacties ontwikkelen. Enerzijds rond het thema mobiliteit en klimaat en anderzijds rond zorg en welzijn. Twee bewegingspunten uit de regio Tielt-Roeselare-Kortrijk-Ieper zullen elk een pilootactie ontwikkelen, trekken én proefdraaien. Het finale doel van deze twee pilootacties is een nieuw project (zoals Fietsbieb, Graag Traag, kurkenproject,…) voor alle bewegingspunten in West-Vlaanderen !

Aandachtspunten pilootacties:
• Zijn de pilootprojecten ‘overzetbaar’ naar andere regio’s?
• Wat is de meerwaarde van grensoverschrijdend samenwerken?
• Tijdens proefdraaien pilootacties: grensoverschrijdende bezoeken en uitwisselingen!

 

Pilootactie beweging.net Harelbeke20200407 foto harelbeke

Eén op vijf inwoners in Harelbeke is ouder dan 65 jaar. Dat wil zeggen dat er specifieke noden ingevuld moeten worden. Daarnaast is beweging.net Harelbeke van mening dat senioren onvoldoende gehoord worden in de samenleving. Beweging.net Harelbeke heeft gekozen om een uitleensysteem te ontwikkelen voor rollators, rolwagens en ander orthopedisch materiaal (i.s.m. lokale partners). Dit is geen aanbod naast het bestaande, maar het is de bedoeling om mensen die dergelijke materialen thuis hebben staan en niet meer nodig hebben, dit te kunnen schenken om eventueel een tweede leven te geven. Harelbeke wil mede door het project, senioren laten kennismaken met burgerparticipatie en hen dichter bij de politiek brengen.

 

Pilootactie beweging.net Groot-Menen20200407 foto menen

In Menen is er een centraal probleem van mobiliteitsarmoede. Er zijn mensen die geen job vinden of niet op het werk geraken in omliggende gemeenten omdat er onvoldoende aanbod is vanuit het openbaar vervoer (De Lijn of NMBS). Velen hebben geen auto en/of fiets. Beweging.net Groot-Menen wil hierop inspelen, in samenwerking met heel wat lokale partners. Met de betrokken partners wil beweging.net Groot-Menen een uitleensysteem voor fietsen voor volwassenen ontwikkelen. Met daarnaast een aanbod voor fietslessen, een werkplek voor fietsen, centraal meldpunt creëren,…

 

Voor meer informatie kan je terecht bij . Hou ook onze nieuwsbrief (inschrijven kan hier),  facebookpagina en website in de gaten voor meer nieuws!

 banner interreg

 

 

 

Totale kost Eureka-project: € 1 127 964,05
EFRO-financiering: € 563 982,01
Het budget voor beweging.net West-Vlaanderen: €185 589,06 waarvan 50% met EFRO-ondersteuning.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.