kies regio:

Verstedelijkte natuur

UITDAGINGEN

Uitdaging

Steden en gemeenten kennen een groeiend belang in het opvangen van de bevolkingsgroei. Mensen zullen steeds dichter bij elkaar wonen, op een beperktere ruimte. Een verstedelijkte omgeving kent echter een groter risico voor ongezonde lucht en vereenzaming.

De klimaatverandering zal warmere en droge zomers, met intense regenbuien met zich meebrengen. En dit gebeurt nu al. De effecten van de klimaatopwarming kunnen getemperd worden door in de steden en gemeenten ‘sociaal groen’ in te plannen, zoals schaduwrijke plekken, beken en rivieren open leggen, natuurzones creëren,… .

 

Visie beweging.net

Planten zorgen niet alleen voor een gezondere leefomgeving, door het zuiveren van de lucht (fijn stof, CO2, geur,…), maar zijn ook buffer tegen hitte en hevige regenval. Niet alleen als parasol, filter, gezondheidskuur, spons of paraplu kunnen planten en bomen sociale diensten leveren, ze kunnen ook mensen samen brengen: onder een boom wil je een terrasje doen in hete zomers, of samen schuilen voor de regen. Een geveltuintje zorgt voor bloemrijk genot. Een eetbare haag levert besjes en gesprekken onderweg. Een waterpartij laat koppeltjes dromen. Een volkstuintje aan een rusthuis brengt generaties samen. En aangename groene bedrijventerreinen zorgen voor verrassende gesprekken tussen werknemers van verschillende bedrijven.

Kortom: steden en gemeenten kunnen niet anders dan kiezen voor het breken met beton en het verbinden van mensen met groen. Dat is des te belangrijker voor mensen die geen tuin hebben, voor mensen wiens enige sociaal contact de korte babbeltjes op straat zijn, enz.

Omgekeerd weten we dat meer natuur ook voor een waardenverhoging van het vastgoed kan zorgen. Net omwille van al die diensten.

 

Voorstellen

De gemeente/stad pakt met verfrissende ideeën uit als:


Steen eruit, plantje erin
Tuinen veranderen van betonnen vlaktes of grasmatten naar kleine natuurparels. Huizen zonder voortuin mogen minstens een stoeptegel uitbreken voor een fruitplant of een bloemenklimmer. Goed voor de waterhuishouding, goed voor de natuur én de mens;


Eetbare straten
Buurten krijgen plantgoed om de buurt eetbaar te maken, zowel in de eigen tuin, als op gemeentelijke plantsoenen. Zo groeit het voedsel. Een eetbare haag: wie wandelt daar niet graag?


Eén soort om trots op te zijn
De gemeente/stad kiest één diersoort, waar ze ruimte voor maakt in haar groenbeleid. Op zoek naar de kamsalamander naast je deur!


Een visie op bomen
een gemeentelijk bomenplan voor goed beheer van de groene kathedralen;


Geurstraten
Goed ingeplante bomen en struiken vangen niet enkel het fijn stof, maar verleiden bezoekers met een geurenpracht;


De groene - blauwe long in en rond je gemeente
Een bosring rond je gemeente met doorsteken tot in de kern. Mosmuren die CO2 uit de lucht halen. Open waterlopen. Ontmoeting, spel, rust en ademruimte;


Zorgnatuur
Groene speelplaatsen, volkstuintjes aan het woonzorgcentrum, bloemenweiden om te revalideren, eetbare groenkamers voor ontmoeting tussen jong en oud … zorgen voor groene jobs en groen geluk


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV