kies regio:

Iedereen hernieuwbaar

UITDAGINGEN

Uitdaging

Om onze doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen en de klimaatverandering een halt toe te roepen, hebben we nood aan een stroomversnelling voor zonne- en windenergie.
De Vlaamse zonnekaart toont aan dat er nog een enorm potentieel is aan geschikte daken om zonnestroom te produceren.
Belangrijk is om daarbij af te stappen van het idee om de productie van zonne-energie te richten op het eigen verbruik van de gebouweigenaar. We moeten naar een maximaal gebruik van de beschikbare daken én een goede inpassing van die stroomproductie in het net. De gemeenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen, door zowel te investeren in zonne-energie installaties op de daken van de gemeentelijke gebouwen als in het stimuleren en ondersteunen van de bevolking, bedrijven, scholen en sportclubs om zonnepanelen op hun dak te leggen.

Op vlak van windenergie is er zeker nog veel werk aan de winkel en moeten de gemeenten werk maken van een positief klimaat en haalbare vergunningscriteria voor windmolens. Dat vergt eveneens een draagvlak bij de bevolking, te bekomen door goede informatie, inspraak en kansen om financieel te participeren in windmolenprojecten.

 

Visie beweging.net

Vanuit beweging.net vinden we dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om mee te stappen in een zonne- of windenergieproject. Maar niet iedereen heeft de middelen om zelf te investeren in zonne-energie of heeft een geschikt dak. Via gemeentelijke projecten is het mogelijk om burgers hun (bescheiden) steentje te laten bijdragen. Uiteraard moeten ze daar ook hun deel van de baten voor krijgen. Ook wijkgerichte projecten in hernieuwbare energie helpen om de factuur voor iedereen draaglijk te maken. Verhuurders moeten geïnformeerd worden over systemen die voor hen en hun huurders interessant zijn.

 

Voorstellen

Voorstellen aan de gemeente:


Participatie van burgers
Als burgers mee kunnen participeren in windmolenprojecten, neemt het draagvlak vaak toe. Het is aan de gemeente om er voor te zorgen dat ook bewoners met beperkte financiële draagkracht kunnen deelnemen. Verder kan de gemeente ook zonne-energieprojecten op wijkniveau mee ondersteunen, te beginnen in wijken waar veel mensen met een minder sterk economisch profiel wonen.

Goede voorbeelden zijn:


Innovatieve projecten kansen geven


Bankwaarborg
Borg staan voor de bankwaarborg die verenigingen moeten voorleggen bij het afsluiten van een energielening om energiebesparende renovaties aan hun lokalen te financieren.  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV