fbpx
kies regio:

Vacature stafmedewerker maatschappelijke innovatie

De maatschappelijk innovator werkt in regio Mechelen aan positieve maatschappelijkeDe maatschappelijk innovator werkt in regio Mechelen aan positieve maatschappelijkeverandering via concrete (sociale) projecten. Hij/zij weet wat er leeft, kent demaatschappelijke uitdagingen en spot kansen tot het ontwikkelen van nieuwe projecten.Naast het opzetten van gezamenlijke projecten krijgt hij/zij in afstemming en samenspraakook de kans om in te zetten op specifieke regionale kansen en ontwikkelingen.Hij/zij herkent en verenigt maatschappelijk geëngageerden (zowel lokaal als regionaal).

 

Taken:

- Vertaalt samen met collega’s uitVertaalt samen met collega’s uitandere regio’s de speerpunten inons beleidsplan naar het lokaleniveau.

- Werkt aan de uitwerking vanconcrete projecten in zijn/haarwerkingsgebied.

- Zoekt (nieuwe) manieren voor hetvinden en verbinden vanmaatschappelijk geëngageerden enhet omgaan met signalen uit desamenleving.

- Spot kansen tot het ontwikkelen vannieuwe projecten (laborol).

- Start nieuwe initiatieven op alsmaatschappelijk projectontwikkelaar(voorbeeld: fietsbieb).

- Zorgt voor een goede uitwisselingvan informatie over de verschillendewerkvelden en deelt zijn/haar eigenervaringen. (samenwerking metandere teams).

 

Verwachte kennis en vaardigheden:

- Goede kennis van hetGoede kennis van hetmaatschappelijke middenvelden de sociaal-politiekeomgeving in regio Mechelen (ofzin om dit op te bouwen).

- Een goede opvolging van deactualiteit (in regio Mechelen).

- Inzicht in en kennis vanprojectmanagement.

- Een netwerk in functie vanspecifieke projecten kunnenuitbouwen.

- Potentieel van lokale initiatievenvoor opschaling herkennen enondernemend aanpakken.

- Probleemoplossend vermogen:creatief (onder)handelen,blijvend stimuleren, motiverenen dynamiseren.Verwachte kennis envaardigheden.

 

Profiel:

- Je hecht belang aan vrijwilligerswerk en het sociale middenveld en hebt

- Je bent enthousiast in lijn met de opdracht en visie van beweging.net enBeweging vzw.

- Je werkt graag met mensen en bent gevoelig voor de plaats vanvrijwilligersinzet.

- Je denkt graag mee, bent communicatief, diplomatisch en tactvol.

- Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een ploegspeler.

- Je bent respectvol voor ieders eigenheid (voor individuen, het netwerk,derden).

 

Voorwaarden:

- Diploma bachelor in het sociaal werk, een opleiding humane of economischewetenschappen niveau bachelor of master, of gelijkwaardig door ervaring.

- Rijbewijs B, je hebt zelf een wagen ter beschikking.

- Frequent avond- en weekendwerk, en verplaatsingen naar Brussel(werkoverleg), schrikken je niet af

- Goede kennis van het Office 365 softwarepakket.

 

Ons aanbod:

- Een zinvol engagement in een nationaal team: je komt elke dag op voor eenEen zinvol engagement in een nationaal team: je komt elke dag op voor eendemocratische, rechtvaardige en solidaire samenleving.

- Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden: naast een degelijk basisloonbieden we je belangrijke aanvullende voordelen, waaronder eengroepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.

- Kans totverdere ontwikkeling via opleiding.Professionele ontplooiing: je job is afwisselend en creatief. Je wordtondersteund met vorming en opleiding. Je kan meewerken aan boeiendeprojecten.

- Werkplek Mechelen, maar actief in heel de regio.

- Voltijds contract van onbepaalde duur vanaf najaar 2021.

 

Selectieprocedure en kandidaatstelling:

- Selectie op basis van curriculum vitae, gesprekken en eventueel assessmentSelectie op basis van curriculum vitae, gesprekken en eventueel assessment

- Kandidatuurstelling vóór 14/11/2021 bij beweging.net, t.a.v. Sophie Pieters -

- Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met Lieven VanBelle, 0494 57 03 01

 


Vacature copy

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.