fbpx
kies regio:

Antwerpen, groeiende stad

antwerpen 01

 

Antwerpen, groeiende stad

Maandag 18 juni maken we met beweging.net Antwerpen onze 30 aanbevelingen over aan het volgend stadsbestuur. Opgedeeld in 5 thema’s stellen we ons toekomstbeeld voor.

Antwerpen, groeiende stad

Dat zien we terug in het aantal inwoners, dat steeds toeneemt. Dat zien we in de groeiende groep kinderen en ouderen. Dat zien we in de haven, waar de economische activiteit nog steeds toeneemt. Dat zien we ook in de diversiteit. We moeten zorg dragen voor onze groeiende stad en haar inwoners. Om met een groeiende groep mensen goed samen te leven, is het ook belangrijk dat Antwerpenaren naar elkaar toe groeien. Dat gaat niet vanzelf. Je moet als stad investeren om dat groeiproces duurzaam, sociaal en rechtvaardig te laten verlopen.

Iedereen Burgemeester

De ideeën komen niet uit het niets: ze zijn het resultaat van een breed participatief proces, waarin vrijwilligers, partnerorganisaties en alle andere bondgenoten samen nadachten over deze stad. Het is onze grote beweging met een brede kijk op de samenleving die ervoor heeft gezorgd dat we niet vertrekken vanuit één specifieke invalshoek. Wel kijken we naar de samenleving met al haar aspecten.

Klaar en duidelijk

We presenteren 30 aanbevelingen. Allesomvattend? Zeker niet. Relevant? Des te meer. Ze bieden een heldere visie op de samenleving. Antwerpen zet in op een sociaal rechtvaardig en duurzaam beleid. Zo groeit onze stad naar een plaats waar het goed leven is voor iedereen. Ongeacht leeftijd, origine, geaardheid, geloofsovertuiging. We tolereren geen uitsluiting of discriminatie, niet op straat, niet op school, niet op de werkvloer, nergens.

De aanbevelingen zijn beschikbaar in 7 talen (Swahili, Arabisch, Spaans, Frans, Russisch, Nederlands en braille) Daarnaast werken we met knappe prenten: deze spelen in op de beeldcultuur. Blinden en slechtzienden kunnen indien gewenst een digitale versie verkrijgen die ze met eigen apparatuur kunnen lezen. Het is een positieve keuze om binnen onze brede beweging deze aanbevelingen door ‘vrienden van ons huis’ (waarvoor veel dank) te laten vertalen. Het belang van Nederlands als gemeenschappelijke taal minimaliseren we absoluut niet, wel ijveren we voor een pragmatische aanpak en een positieve kijk op de troef van meertaligheid.

 

 

De thema’s

Iedereen telt mee in ’t stad

Als beweging.net blijven we weerstand bieden tegen ongelijkheid. Alle wapens moeten daarvoor ingezet worden, maar we moeten hierbij ook naar onszelf durven kijken. Niet alleen de overheid speelt hierin namelijk een rol, ook het middenveld. Samen met burgers en vrijwilligers kunnen we werken aan een doortastende aanpak van armoede.

Buurten in ’t stad

Elke buurt krijgt een eigen centrum en buurtbewoners kunnen fier zijn op hun wijk. Ze ontmoeten elkaar, houden voor elkaar de buurt proper en veilig, en nemen samen deel aan allerlei kleinere initiatieven, zoals bvb. De Klimaatstraat.

Onder dak in ’t stad

Te veel mensen, binnen en buiten de stad, hebben geen toegang tot een degelijke woning. Het gaat om verouderde woningen, huisjesmelkerij, leegstand, … Noem maar op. Het tij moet keren. We pleiten voor 20% sociale huisvesting, evenwichtig verspreid in de stad en een degelijke aanpak rond leegstand. Daarnaast blijven we met beweging.net inzetten op sociale, coöperatieve woonvormen zoals SeniorenThuis, zodat meer mensen toegang krijgen tot een eigen plek die ze thuis kunnen noemen.

Mobiel in ’t stad

De beschikbare ruimte in de stad staat onder druk. Om de stad levendig en toegankelijk te houden voor iedereen ijvert beweging.net voor een doorgedreven toepassing van het STOP-principe. Zoals  ook in het Toekomstverbond voor de Antwerpse mobiliteit naar voor geschoven wordt, is een verschuiving in hoe mensen zich verplaatsen cruciaal. Meer te voet, per fiets en per openbaar vervoer, minder per auto. Dit vraagt moedige keuzes van het beleid.

Als we meer mensen te voet en of op de fiets willen krijgen zullen we voor hen de nodige veilige ruimte moeten voorzien. Een stad waar zowel 8-jarigen als 80-jarigen zich zelfstandig, vlot en veilig kunnen verplaatsen.

Aan de slag in ’t stad

Werk is een belangrijke voorwaarde om uit de armoede te geraken. Maar vandaag zijn er in Antwerpen te weinig aangepaste jobs voor wie hier woont. Tegelijkertijd zien we wel dat er vele vacatures zijn. Daarom wil beweging.net meer ruimte voor laaggekwalificeerde jobs. De stad kan jobcreatie stimuleren in de sociale economie en de maakindustrie. Ook in de brede zorgsector ligt nog een grote kans voor vele werkzoekenden.

Alleen samen kunnen we werken aan een solidaire stad. 

Annemie Verhoeven
Regiosecretaris beweging.net Antwerpen

 

U kan de aanbevelingen hier downloaden (Nederlands).
Frans
Spaans
Russisch
Arabisch
Swahili

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.