kies regio:

Medeleven bij zinloos geweld in ACV dienstencentrum in Diest

acvoverlijdenBeweging.net leeft mee met de pijn en het verdriet
van de naasten en de familie van Sara Van Passel.
Wij leven mee met de pijn en het verdriet van al onze ACV collega’s,
onze gedachten gaan vooral uit naar de medewerkers in Diest.

Er bestaan geen passende woorden,
geen redelijke verklaring of uitleg voor zo’n zinloze daad.
Dit geweld en deze moord zijn onverstaanbaar.
Wat bezielt iemand om zoiets te doen?
En hoe kunnen wij onszelf in deze droevige dagen beschermen
tegen haat- en wraakgevoelens?

We hebben geen andere taal dan die van de liefde en de solidariteit.
Laten we mekaar steunen met stille en zachte nabijheid.
Laten we taai en teder om elkaar blijven geven.
Laten we verder werk maken van gedreven dienstbaarheid en maatschappelijk engagement.
Laten we ondanks alles niet ophouden te bouwen aan een verdraagzame samenleving!

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV