kies regio:

Solidariteit moet je stilaan aanleren...

ML solidariteit handen KLEIN


Solidariteit begint met verontwaardiging,
met vloeken omwille van onrecht,
met niet akkoord gaan met structuren,
die uitsluiten en aan de kant zetten.

Solidariteit gaat door met geraakt zijn,
tot in het diepste van je hart, omdat je
graag ziet en droomt van een toekomst
voor alle mensen van goede wil.

Het wordt een kwestie van nadenken,
van samen analyseren en ontraadselen,
van niet dulden wat gewoon wordt gevonden,
van zoeken naar perspectieven en uitzichten.

Solidariteit vertaalt zich vooral in handelen,
in samen handelen – als het maar uit liefde is.
Het is het goed zijn van de een voor de ander.
Het is starre wetten omsmeden tot welkom zijn.

 

Afleren en aanleren

Solidariteit begint met afleren.
Afleren van de schuld te geven aan mensen in nood.
Afleren van ‘Ze hebben het zelf gezocht.’
Afleren van ‘Als je wil werken, kom je er wel.’
Afleren van ‘Ik weet wat goed is voor jou.’

Solidariteit is in de leer gaan bij arme mensen.
Het is de les van hun leven begrijpen, proberen te begrijpen.
Het is in hun schoenen proberen te staan.
Het is inleven en meeleven.
Het kost moeite en inspanning.

Solidariteit kun je niet vanzelf.
Je moet het stilaan aanleren.
We kunnen het elkaar duidelijk maken.
We leren het van elkaar en
We leren het van krachtige voorbeelden.

 

Luc Vandenabeele

maandbezinning december 2019

 

 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV