kies regio:

Vrijwilligers Aanstekelijk

Tijdens de week van de vrijwilliger, van 27 februari tot 6 maart, pakt beweging.net West-Vlaanderen samen met: CM, ACV, kwb, Femma, OKRA, Wereldsolidariteit, Pasar, Familiehulp, Ziekenzorg CM, Pasar, KAJ, Kazou en Pax Christi uit met de campagne ‘Vrijwilligers Aanstekelijk’. Samen wil men het belang van het vrijwilligerswerk, dat vaak in alle stilte en ver van alle mediadrukte plaatsvindt, benadrukken en ook dank zeggen aan ALLE vrijwilligers, hoe en waar ook actief. Waar het vorige jaar enkel een West-Vlaamse campagne was, dragen de campagnepartners dit jaar deze boodschap over gans Vlaanderen uit.

IMG 9916

 

Vrijwilligers zijn belangrijk...

 

 • voor de samenleving: ze zorgen er mee voor dat het vertrouwen en de verbondenheid onder de bevolking toeneemt en de sociale samenhang, maar ook de democratie, worden daardoor versterkt.
 • voor de vele organisaties waarin vrijwilligers actief zijn. Want ze geven door hun inzet de verenigingen en instellingen meer slagkracht. Ze brengen frisse ideeën aan. Ze steken zelf de handen uit de mouwen en verzetten bergen organisatorisch en praktisch werk. Ze nemen mee hun verantwoordelijkheid op in het beleid en beheer. Hun inzet is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar.
 • en het is goed voor de vrijwilliger zelf, want ze staan positiever en meer tevreden in het leven. Vrijwilliger word je niet uit eigenbelang. Je focust in de eerste plaats op andere mensen en op een betere samenleving. Je hebt vele contacten, met gelijkgezinden maar ook met mensen van een andere cultuur, afkomst of mening. Dat geeft je meer vertrouwen in de medemens, je wordt verdraagzamer, bent meer geïnteresseerd in (lokale) politiek en voelt je minder machteloos. Vrijwilligers ‘geven’ en dat maakt hen tot gelukkiger mensen. Het bevordert bovendien de (psychische) gezondheid en vrijwilligers leven zelfs langer dan andere mensen.

Vrijwilligers zijn in vele sectoren actief...


In Vlaanderen zetten zich ruim 1 miljoen Vlamingen belangeloos in, dit zowel formeel in een organisatie als informeel buiten een organisatie. Ruim 750 000 Vlamingen doen dan weer aan vrijwilligerswerk, dit is goed voor 221,2 miljoen onbetaalde activiteiten, goed voor 130 000 fulltime-equivalenten in de ganse samenleving (onderwijs, veiligheid, sportverenigingen, dienstverlening,...). Binnen beweging.net en partnerorganisaties zijn er 250 000 vrijwilligers actief.
Deze zijn vooral actief in volgende sectoren:

 • Socio-cultureel en jeugdwerk
  Binnen onze beweging heb je de socio-culturele organisaties: kwb, Femma, OKRA, Pasar, KAJ en Kazou. Daarnaast heb je nog vele andere socio-culturele en jongerenorganisaties, waar vrijwilligers onmisbaar zijn.
 • Zorg
  CM, Familiehulp en Ziekenzorg CM oriënteren zich in deze sector. Veel vrijwilligers bieden zich aan in de ouderenzorg, ziekenzorg en de gehandicaptenzorg.
 • Maatschappelijke dienstverlening
  Zo zijn er veel vrijwilligers actief in armoedeorganisaties zoals Welzijnszorg vzw die armoede en uitsluiting bestrijdt in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast zijn er elke dag vele vrijwilligers actief in voedselbanken en andere welzijnsorganisaties. ACV vrijwilligers helpen dan weer de rechten van de werknemers te verdedigen.
  Wereldsolidariteit stuurt zijn vrijwilligers dan weer uit om te werken aan sociale ontwikkeling, wereldwijd. Gericht op menswaardig werk en sociale bescherming voor iedereen.

Een nieuw maatschappelijk gegeven: vluchtelingen...


In het verlengde van de Week van de Vrijwilliger lanceert beweging.net de actie Durf verenigen. Onbegrensd. De voorbije periode organiseerden beweging.net en partnerorganisaties informatiesessies over de huidige vluchtelingenstroom. Mensen zitten met veel vragen. Tijdens de informatiesessies trachten we te antwoorden op die vragen. De informatiesessies zullen we blijven organiseren zolang dat nodig en nuttig is, maar we mogen niet aarzelen om ook de volgende stap te zetten. Het is in ieders belang, dat van vluchtelingen en van de samenleving, dat vluchtelingen die hier zullen en mogen blijven zo snel mogelijk volwaardig deel uitmaken van en mee vorm geven aan onze samenleving.

In de kijker...


Deze campagne loopt ongetwijfeld in de kijker.
Er worden in Vlaanderen bijna 5000 affiches verspreid: bij vrijwilligers thuis, bij sympathisanten, in de eigen bewegingslokalen en op plaatsen waar vaak vrijwilligers over de vloer komen of activiteiten organiseren. De campagne is ook mobiel, 80 nadardoeken kunt u langs de wegen terugvinden. Daarnaast in West-Vlaanderen worden er extra 200 grote baanborden verspreid.

Uiteraard vinden ook bij de partnerorganisaties en in de plaatselijke bewegingspunten tal van initiatieven plaats. We denken aan de uitreiking van de prijs van de vrijwilliger, aan gezellige ontbijten voor vrijwilligers of aan een ontspannende babbel bij een bescheiden receptie.

Ook op onze Facebookpagina en website wordt aandacht aan de campagne geschonken

Vrijwilligers kunnen er een BBQ voor 20 personen winnen via een filmpjeswedstrijd, waarbij het filmpje met de meeste likes deze mooie prijs wint!

Dank je wel!


Meer dan 20000 postkaarten worden verspreid. Ze dienen als uitnodiging voor een initiatief in de week van de vrijwilliger of gewoon als kaartje in de brievenbus met een welgemeend ‘dankjewel’ erop...
Zo’n 9000 kleurrijke placemats zorgen ervoor dat ook tijdens ontmoetingsmomenten in deze periode de boodschap overkomt. En er worden tevens 33000 luciferdoosjes uitgedeeld om de aanstekelijke vrijwilligers te bedanken.

De vrijwilligers verdienen respect en waardering. Wij zeggen hen alvast oprecht en luid ‘dank je wel!’. Jij ook?

Bekijk hier alle lokale initiatieven

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV