kies regio:

Wat is rechtvaardig? Mind the gap! Zomeruniversiteit 2020.

24, 25 en 26 augustus 2020

In een sociale rechtvaardige samenleving heeft elke mens toegang tot basisbehoeften zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedsel. Zo is het welzijn van iedereen gewaarborgd. Maar hoe rechtvaardig is onze samenleving vandaag? Tijdens de coronacrisis werd bijvoorbeeld weer pijnlijk duidelijk dat ongetwijfeld goedbedoelde maatregelen niet altijd rechtvaardig zijn. En wat kunnen we dan doen om onze samenleving rechtvaardiger te maken? Op deze vragen gaan we dieper in tijdens deze zomeruniversiteit.

 Inschrijvingsformulier ...

20200611 zomeruniversiteit

De eerste dag gaat over het begrip ‘sociale rechtvaardigheid’: hoe kunnen we onze samenleving rechtvaardig invullen? Op de tweede dag gaan we dieper in op een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. “Willen we de opwarming van de aarde een halt toeroepen, dan moeten er heel wat maatregelen getroffen worden. Hoe zorgen we ervoor dat die maatregelen de zwaksten uit onze samenleving niet verdringen?” We sluiten op woensdag af met het thema sociaal rechtvaardige digitalisering. Onze samenleving gaat steeds meer digitaal. Niet iedereen is digitaal geschoold en er is een ongelijke toegang tot digitale hulpbronnen.

De Zomeruniversiteit vindt plaats in Ontmoetingscentrum De Hazelaar, Merellaan 17, 3500 Hasselt (Google Maps).
We voorzien voldoende veiligheidsmaatregelen en het maximum aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 personen per dag.
Schrijf dus tijdig in.
De Zomeruniversiteit zal ook digitaal gevolgd kunnen worden.

Maandag 24 augustus 13u30-16u30: sociale rechtvaardigheid

  • Antoon Vandevelde, filosoof, econoom en professor emeritus. Zijn vakgebied beslaat de moraalfilosofie, in het bijzonder de sociale rechtvaardigheid, de filosofie van de sociale zekerheid, het samengaan van economie en ethiek en de geluksfilosofie.
  • Els Hertogen is directeur van 11.11.11, studeerde politieke en sociale wetenschappen en deed onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking. Ze is als vrijwilligster al van kindsbeen actief rond onrecht en ongelijkheid in haar thuisstad Hasselt.
  • Nawal Farih is federaal volksvertegenwoordiger, waar ze zich toelegt op de thema’s sociale zekerheid, werk, gelijke kansen en kansarmoede. Daarnaast is ze gemeenteraadslid in Genk.

Dinsdag 25 augustus 13u30 – 16u30: een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

  • Sacha Dierckx, wetenschappelijk medewerker bij denktank Minerva, studeerde journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel en politieke wetenschappen en algemene economie aan de Universiteit Gent. In 2014 behaalde hij aan de Universiteit Gent zijn doctoraat in de politieke wetenschappen. Hij is redacteur van het boek ‘klimaat en sociale rechtvaardigheid’.
  • Stefan Goemaere, opbouwwerker bij samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, is bezieler van het project ‘Pappilon’, een huurmodel voor energiezuinige huishoudtoestellen. Dit biedt gezinnen in energiearmoede die nu over oude energieverslindende toestellen beschikken, de kans om gedurende 10 jaar energiezuinige toestellen te huren. Zo profiteren ze meteen voor een lage huurprijs van een lager energieverbruik en dus ook energiefactuur.

Woensdag 26 augustus 13u30-16u30: sociaal rechtvaardige digitalisering

  • Ilse Mariën: hoogleraar E-inclusie VUB, werkt bij imec SMIT, waar ze betrokken is bij verschillende projecten met betrekking tot sociale implicaties en beleidsaspecten van digitale media.
  • Sara Van Damme, program director Digitaal.Talent@Gent, de stedelijke e-inclusiewerking van Stad Gent en Digipolis Gent. De doelstelling van het project is om kwetsbare Gentenaars digitaal zelfredzamer te maken om te voorkomen dat ze door digitalisering worden uitgesloten.
  • Tanja Camps, projectmanager Digidak, een project dat tot doel heeft om de digitale kloof te verkleinen en de sociale cohesie te vergroten voor en samen met mensen van de buurt. Digidak organiseert initiaties, vrije inloop en aanbod op maat, ingebed in lokale
    ontmoetingsplaatsen.

          

Zomeruniversiteit 2020: inschrijvingsformulier

Vul je voornaam in aub

Vul je familienaam in aub

Ongeldige invoer

Vul je woonplaats in aub

Vul je e-mailadres in aub

Vul een telefoon- of GSM-nummer in aub

Duid aan wanneer je komt aub

De gegevens die door u worden meegedeeld zijn bestemd voor de administratie van beweging.net Limburg in het kader van deze activiteit. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van volgende activiteiten over dit en aanverwante onderwerpen. Volgens de wet betreffende de bescherming van de persoonlijk levenssfeer hebt u recht op inzage en wijziging van deze gegevens.

Beweging.net Limburg mag mijn gegevens gebruiken om mij op de hoogte te brengen van soortgelijke activiteiten:

Ongeldige invoer

Spamcontrole Vernieuwen Kopieer de tekens aub

Tijdens de activiteit waarvoor u zich hierbij inschrijft worden beeldopnamen gemaakt (foto’s en/of video’s) die door de organisator gebruikt kunnen worden in verslaggeving en voor publicitaire doeleinden. Door in te schrijven geeft u hiervoor uw toestemming.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een tijdig schrijven naar .


Wat is de zomeruniversiteit?

Beweging.net Limburg organiseert elk jaar tijdens de laatste week van augustus een Zomeruniversiteit. Dat zijn drie vormings- en discussiemiddagen voor kaderpersoneel, vrijwilligers en educatieve medewerkers van beweging.net, partnerorganisaties en geassocieerde partners en geïnteresseerden uit het ruime middenveld. We kiezen elk jaar een thema waarvan we verwachten dat dit tijdens het komende werkjaar belangrijk gaat zijn. We nodigen voor elke dag een gerenommeerde inleider en enkele gesprekspartners uit. Daarbij zoeken we een goede mix tussen de theoretische onderbouw en het werkveld. Het is de bedoeling dat de inhoud doet reflecteren over de dagelijkse praktijk, die we daardoor (hopelijk) kunnen uitdiepen en aanscherpen.

ac bew vl at 900

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV