kies regio:

Toegang tot kinderopvang voor elk kind

UITDAGINGEN

Uitdaging

Niet alle gezinnen hebben op een gelijke basis toegang tot de kinderopvang. Dit kan te maken hebben met geografische aspecten, een tekort aan aanbod, sociale deprivatie,… Extra aandacht moet gaan naar de toegang voor kinderen die in armoede leven. Ze blijven ondervertegenwoordigd in de kinderopvang.

Maar ook niet alle kinderen hebben in dezelfde mate nood aan kinderopvang. Schoolgaande kinderen hebben vooral nood aan opvanginitiatieven tijdens de schoolvakanties. Kinderen van thuisblijvende ouders hebben geen nood aan permanente opvang, maar kunnen wel baat hebben bij specifieke vormen van kinderopvang. Al is het maar om de kans te krijgen met leeftijdsgenoten in contact te komen, een meer gedifferentieerd aanbod aan speelgoed enz.

Kinderen van vluchtelingen en van allochtonen krijgen zo ook meer kansen om de Nederlandse taal te leren. Voor hun ouders zijn dergelijke speelclubs dan weer belangrijke ontmoetings- en informatiemomenten. Dergelijk aanbod bestaan vandaag nog veel te weinig, maar is toch bijzonder relevant voor kinderen die in het thuismilieu worden opgevangen.

 

Visie beweging.net

Kinderopvang biedt heel wat mogelijkheden. Ouders ontmoeten elkaar in de kinderopvang en kunnen zo hun sociaal netwerk verbreden. Kwaliteitsvolle, goed omkaderde, opvang van de jongste kinderen geeft deze kinderen hogere slaagkansen in het onderwijs.

Deze slaagkansen verhogen nog als de overstap naar het kleuteronderwijs vlot kan verlopen. Inzetten op een warme overgang van kinderopvang naar de kleuterschool is belangrijk. Het lokaal overleg kinderopvang heeft hiervoor de sleutels in handen.

De samenwerking tussen kinderopvang en andere beleidsdomeinen (sport, jeugd, cultuur, onderwijs,…) zorgt voor een sterke ondersteuning van de gezinnen in de gemeente.

 

Voorstellen

Brugfiguren
Een brugfiguur kinderopvang kan gezinnen helpen bij het vinden van een geschikte plaats in de kinderopvang. De brugfiguur kan kinderopvangvoorzieningen ook ondersteunen bij het wegwerken van drempels die gezinnen die in armoede leven nog ervaren.


Financiële drempels wegwerken
Een systeem van terugbetaling van occasionele kinderopvang voor gezinnen in armoede zorgt ervoor dat de financiële drempel om naar de kinderopvang te gaan wegvalt en voorkomt zo een belangrijke werkloosheidsval.


Diverser aanbod
De gemeente ziet er op toe dat er een divers aanbod aan kinderopvanginitiatieven kunnen ontstaan, die ook tegemoetkomen aan de noden van niet-werkende ouders, aan ouders die er alleen voor staan, aan vluchtelingen. Speelclubs, moederclubs,.. die enkele keren per week open zijn, zijn belangrijke ontmoetings- en informatiemomenten voor ouders en voor kinderen


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV