kies regio:

Kunst en cultuur op het podium

UITDAGINGEN

Uitdaging

Een goed uitgebouwd lokaal cultuurbeleid maakt voor velen het verschil. Het verschil tussen het kunnen uitoefenen van de eigen talenten voor muziek, toneel of dans of niet. Het verschil tussen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten of niet. Het verschil tussen toegang tot boeken en internet of geen toegang.

Nu de bevolking diverser wordt, is er ook nood aan een meer divers cultuuraanbod, is er nood aan lokalen en oefenruimte voor nieuwe groepen en is er nood aan meer anderstalige boeken in de bibliotheek.

Nu de bevolking ondernemender wordt, is er nood aan ruimte voor nieuwe burgerinitiatieven en aan creatieve plekken waar kunstenaars, maar ook projectontwikkelaars, werkgevers, middenveld elkaar kunnen ontmoeten en kunnen experimenteren.

 

Visie beweging.net

Kunst en cultuur, incl. de amateurkunsten en het socio-culturele werk zijn belangrijke domeinen waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten, zichzelf cultureel kunnen ontplooien. Een open en divers aanbod is daarbij belangrijk opdat het veel mensen kan aanspreken. Kunst en cultuur dragen bij tot de sociale cohesie in de gemeente.

Nu de gemeenten de middelen voor cultuur zelf moeten investeren in bestaande en in nieuwe spelers kunnen ze werk maken van een sterk en divers lokaal aanbod. Het feit dat de middelen nu zijn overgedragen, maakt hun er ook verantwoordelijk voor.

 

Voorstellen

Concrete voorstellen zijn :

Divers aanbod voor divers publiek
Niet iedereen neemt op dezelfde manier deel aan cultuur of heeft dezelfde smaak. Om kwetsbare doelgroepen te laten participeren, is een gericht beleid nodig. Om mensen met een andere afkomst en nieuwkomers te laten deelnemen, is eveneens een gericht beleid nodig.


De bibliotheek als ontmoetingscentrum
De bibliotheek kan meer zijn dan een uitleendienst van boeken, films en DVD’s. Het kan een echte ontmoetingsplek worden, ook voor kansengroepen met een gericht aanbod aan taalgebonden activiteiten en specifieke doelgroepwerkingen.


Betaalbare infrastructuur
Zowel verenigingen als amateurkunsten hebben betaalbare infrastructuur nodig om ‘hun ding te kunnen doen’. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat dit aanbod er is en dat het ook opengesteld wordt voor nieuwe groepen.


Samenwerking bevorderen
Samenwerkingsverbanden met verenigingen zijn zinvol om het culturele leven te versterken. Liever dan dat de gemeente op zijn eentje een aanbod gaat ontwikkelen.


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV