kies regio:

Meer toegankelijke bus-en tramhaltes

UITDAGINGEN

Uitdaging

Vlot, veilig en toegankelijk openbaar vervoer is een noodzaak opdat iedereen volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Momenteel ondervinden personen met verminderde mobiliteit nog steeds veel hindernissen die hen ontmoedigen (of het hen zelfs onmogelijk maken) om het openbaar vervoer te gebruiken. De verplichte reservatieplicht voor rolstoelgebruikers is hier één voorbeeld van.

De Lijn belooft haar voertuigen toegankelijk te maken en streeft naar 100% toegankelijke bussen in 2020 en 100% toegankelijke trams in 2023. Zonder toegankelijke haltes is het gebruik van bus of tram voor personen met een handicap (én ouderen, ouders met een kinderwagen, mensen met een tijdelijke verminderde mobiliteit bv. door een gebroken been, zwaar bepakte toeristen en shoppers,…) moeilijk tot onmogelijk. Momenteel is slechts 10 % van de 36.000 haltes in Vlaanderen toegankelijk.

De halte-infrastructuur is de bevoegdheid van de wegbeheerder. Niet minder dan 70% valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale wegbeheerder. Steden en gemeenten spelen dus een belangrijke rol in het toegankelijk maken van bus- en tramhaltes, en zo ook in het vergroten van de mobiliteit van àlle inwoners en bezoekers van hun grondgebied.

 

Visie beweging.net

Beweging.net onderschrijft het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Elke overheid is verplicht om de nodige maatregelen te nemen zodat mensen me een beperking een autonoom en onafhankelijk leven kunnen leiden en volledig kunnen participeren aan de samenleving.

Ook steden en gemeenten hebben de plicht om een non-discriminatiebeleid te voeren t.o.v. personen met een handicap, en moeten maatregelen nemen om fysieke of mentale barrières die een volwaardige deelname aan de samenleving verhinderen, uit de weg te ruimen.

Het creëren van toegankelijke haltes is er zo één, maar de realisatie ervan gaat verschrikkelijk traag.

 

Voorstellen

Beweging.net vraagt aan elke gemeente:


Investeringen in toegankelijke bus-en tramhaltes
Elke gemeente moet blijven investeren in de aanleg van nieuwe toegankelijke bus- en tramhaltes, met een absoluut minimum van één nieuwe halte per jaar voor kleine plattelandsgemeentes en een veelvoud daarvan voor grotere gemeentes, steden en grootsteden (naargelang de grootte van de stad/gemeente)


Relevante haltes eerst
De gemeente moet hierbij voorrang geven aan haltes die vaak worden gebruikt door personen met een verminderde mobiliteit en haltes aan gebouwen/plaatsen die een belangrijke rol vervullen in het samen-leven in de gemeente: gemeentehuis, bibliotheek, sportinfrastructuur, scholen, kerken, ziekenhuis,… Zeker bij de heraanleg van straten en pleinen moeten de daar gelegen haltes sowieso toegankelijk gemaakt worden.  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV