kies regio:

Sociaal Winkelpunt: Mensen in armoede versterken

UITDAGINGEN

Uitdaging

Armoede sluit mensen uit en is een sociaal onrecht. Niet alleen in grote steden, maar ook in veel gemeenten hebben mensen het moeilijk om rond te komen. Op heel wat plaatsen is er een stijging van het aantal mensen die beroep doen op het OCMW voor een leefloon. Om daar een antwoord op te bieden, werd in 2010 vanuit beweging.net Antwerpen Sociaal Winkelpunt vzw opgericht.

 

Visie beweging.net

Sociaal Winkelpunt coördineert een netwerk van sociale kruideniers en/of solidaire buurtwinkels, waarbij winkelen wordt gekoppeld aan een ontmoetingsfunctie. Centraal staat een emancipatorische benadering van armoedebestrijding, waarbij de eigenwaarde van mensen in armoede verhoogd wordt en mensen aangesproken worden op hun krachten en talenten. Waar mogelijk worden sociale tewerkstellingskansen aangeboden in de sociale winkelpunten.
De nadruk ligt op participatie, toegankelijkheid, diversiteit, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

Netwerk van sociale kruideniers
Mensen in armoede kunnen na doorverwijzing door een sociale dienst in de sociale kruidenier winkelen aan een lage prijs. De aangeboden producten zijn steeds kwaliteitsvol. Er gaat ook aandacht uit naar gezonde voeding.

Sommige producten worden in kleinere hoeveelheden verkocht. De keuzevrijheid die mensen hebben en het zelf betalen voor wat men koopt, verhoogt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Een deel van de producten wordt aangekocht bij de lokale supermarkt. Voor verzorgings- en huishoudproducten wordt samenwerkt met Goods to Give vzw. Daarnaast komt een belangrijk deel van de producten van schenkingen en overschotten.

Sociale winkelpunten werken in de eerste plaats met vrijwilligers. Ze ontfermen zich over tal van taken, zoals de aankopen doen, voorraadbeheer, aan de kassa staan, kennismakingsgesprekken voeren met nieuwe klanten en het organiseren van activiteiten en vormingen. Per lokale werking zijn er 20 à 25 vrijwilligers actief.

Voorstellen

Schenking van overschotten
Als gemeente kan je bedrijven, producenten, supermarkten en lokale handelaren die af en toe overschotten hebben, uitnodigen om met de lokale sociale kruidenier samen te werken. Breng hen met elkaar in contact. Dat zorgt ervoor dat de sociale kruidenier een gezond economisch evenwicht kan bereiken. Daarnaast zijn ook financiële schenkingen welkom.


Start met een sociale kruidenier
Het netwerk van sociale kruideniers in Vlaanderen is in volle groei. De laatste vijf jaar is het aantal sociale kruideniers meer dan verdubbeld. Er zijn ondertussen een 50-tal lokale werkingen actief. Daarnaast hebben een aantal noodhulpverlenende initiatieven interesse om stappen te zetten in de richting van een sociale kruidenier. Het zou goed zijn mocht 1 op 3 gemeenten een sociale kruidenier hebben.

De gemeente kan lokale partners ondersteunen om zelf een sociale kruidenier op te starten.


 


  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV