kies regio:

Chapeau!

lindechapeau

Het belang van vrijwilligerswerk kan niet voldoende in de verf gezet worden. Meer dan één miljoen Belgen zetten zich regelmatig in als vrijwilliger. Daar moeten we als samenleving fier op zijn omdat het ook aantoont dat er heel wat geloof bestaat in samen doen, solidariteit en zorgen voor elkaar zonder dat we daar iets voor in de plaats willen. Een welgemeende dank en “Chapeau” aan ieder van jullie die zich kosteloos inzet voor fantastische projecten en mensen.

lindewwwMaar het is fout om vrijwilligerswerk aan mensen op te leggen. Mensen zijn zelf in staat om de weg te vinden naar vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk werkt goed en verloopt momenteel zonder sturing of verplichting van de overheid. Meer nog, de vrijwillige basis is een van de redenen waarom het vrijwilligerswerk zo sterk staat. Dwing het niet in een overheidscarcan. Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven. Het stimuleren van en aansporen tot vrijwilligerswerk mag niet leiden tot verplichte gemeenschapsdienst, een klus als bijkomende voorwaarde om een uitkering te krijgen.

Het blijft ook belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen vrijwilligerswerk en betaalde arbeid. Er is een tendens waarbij betaalde jobs worden afgeschaft om nadien identieke taken te laten invullen door vrijwilligerswerk. De lessen verkeersopvoeding voor leerlingen en scholieren worden niet langer door beroepskrachten en politie-agenten gegeven, maar daarvoor wordt gekeken naar vrijwilligers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het snijdt geen hout om aan de ene kant vrijwilligerswerk te verplichten als zogenaamde opstap naar werk en aan de andere kant betaalde jobs af te schaffen om te vervangen door al dan niet gedwongen vrijwilligers. Het resultaat zal vanzelfsprekend geen verhoogde betaalde tewerkstelling zijn.

De vrijwilligers en sociale organisaties zijn en blijven het kloppend hart van het gemeenschapsleven. Het is vandaag meer dan ooit nodig dat de overheid hen in hun eigenheid ondersteunt en stimuleert. Maar verplicht vrijwilligerswerk, zeg nu zelf, dat botst langs alle kanten.

Linde De Corte,
Algemeen secretaris beweging.net

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV