kies regio:

Studiedag - 'Hoe leven en werken zonder files?'

Vlaanderen is vandaag een top-regio in vervoersproblemen! Onze reistijden, pendeluren en files pieken bij de hoogste van Europa. 7 op 10 werknemers is autoafhankelijk voor het woonwerkverkeer. Hoe moet dat verder? Gaan we nog meer en langer aanschuiven in de spits?

5MAARTSTDD

Vergeet het, de autonome groei van het wegverkeer is geen natuurwet. Ons programma biedt perspectief, voorstellen en instrumenten voor een koerswijziging. Omdat ze de verkeersbehoeften beheersen en kiezen voor nabijheid, compacte kernen en steden, waar wonen, werken en voorzieningen samengaan met leefkwaliteit en bereikbaarheid. Omdat ze verdichting en kernversterking koppelen aan een systeem van hoogwaardig openbaar vervoer (trein, bus, tram), attractief, betaalbaar en robuust, met hoge frequenties en nieuwe diensten.

Ook het ‘Verkavelingsvlaanderen’ kan die omslag maken. Nodig zijn consequente keuzes voor een actief locatiebeleid, een meer geïntegreerde aanpak én maatschappelijke betrokkenheid in het planningsproces. Die samenhang/samenwerking tussen ruimte, infrastructuur en mobiliteit inspireren en gerieven we met de workshops.

PROGRAMMA

  • 09.00 Ontvangst met koffie

  • 09.30 Welkom
    door Ann Vermorgen – ACV

    Is het pendelcompromis revisie toe?
    door Koen Repriels – ACV & Michel Debruyne – beweging.net

  • 10.15 Workshops
  • 12.30 Broodjesbuffet

WORKSHOPS

1 HERDENKEN VAN DE RUIMTE?

Er is geen toekomst voor wanorde en verspilling, tenzij de liefhebbers van een ‘sterk versteend Vlaanderen’ voorkeur krijgen. Ongebreideld ruimte verbruiken is onrechtvaardig, zie de uitwassen van mobiliteit- en wooncrisis. Hoe kan het anders? Hoe de gebruikte ruimte herdenken? Waar bouwen en wonen, waar investeren en werken?

door Peter Vermeulen - Stramien

2 TOD EN MET? HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER?

Er is geen toekomst voor files, tijdverlies en tunnelvisie. Transit Oriented Development (TOD) kiest voor bereikbaarheid, nabijheid en leefkwaliteit in ruimtelijke ontwikkeling. Openbaar vervoer wordt de ruggengraat van knooppunten. Te mooi om waar te zijn? Alleen voor stedelijke gebieden? En daarbuiten? Wat leren de projecten?

door Dirk Lauwers - UGent & Miguel Vertriest - NDM

3 MOBILITEITSBUDGET INBEGREPEN?

Er is geen toekomst voor foute statusparades in een perspectief van duurzame mobiliteit. Een rechtvaardig woon-werkverkeer heeft nood aan nieuwe regels. Wat zijn de juiste signalen aan collega’s? Wat is een gelijkwaardige behandeling van alle werknemers? Wat is een billijk mobiliteitsbudget? Wat is het gerief voor sociale dialoog met de werkgever?

door Thomas Van Outrive - VUB

VOOR WIE?

Voor leden van omgevingsraden (ruimte, mobiliteit, milieu, wonen), ambtenaren, schepenen, stafmedewerkers, vrijwilligers, militanten en beroepskrachten.

LOCATIE & DATUM

Aeropolis
Haachtsesteenweg 579 - Schaarbeek


5 maart 2016 van 09u30 tot 12u30

INSCHRIJVEN


 

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV