kies regio:

Kerstmis & nieuwjaar 2013

KERSTMIS
Sta op en schitter

Geen antwoord op vragen.
Geen warm onthaal.
Geen glamour of glitter.
Geen man van staal.

Geen aangekleed voetstuk.
Geen pracht, geen praal.
Geen neonreclame.
Geen bliksemstraal.

Geen vuurwerk, geen kernbom.
Alleen maar een ster,
die mensen de weg wijst
van toen tot dusver.

Fiet van Beek

 

Kerstnacht

De mist blijft aan de takken hangen.
Over weiland sluiert nevel:
de aarde houdt de adem in.

Het licht van een ster gedimd,
en donkerblauwe schaduwen.
Een klok klept in de verte.

Geen herders en geen kudde.
Op tafel de resten van een feest
en glazen dure wijn.

Maar buiten hangt de stilte
als nevel aan de wilgen.
De aarde houdt haar adem in.

Filip Jansen

Mensen van goede wil

Mensen van goede wil geloven,
ondanks de feiten,
dat vrede kan in deze wereld.
En dat menswording
geen zeldzaam mooi verhaal
van lang geleden is,
maar iets dat moet gebeuren,
nu en altijd weer opnieuw.

En het gebeurt.
Waar men het niet verwacht.
Onhoorbaar als het licht
dat wolken openscheurt.
Iemand doorbreekt
de enge kring van zijn bestaan
om bondgenoot te worden.
Biedt onberekend woord en brood.
Geeft onderdak en warmte,
mededogen of een handvol hoop.

Mensen van goede wil
volgen de ster die naar de ander leidt.
En met de ogen van hun ziel
zullen zij overal het kind herkennen.

Kris Gelaude

 

Jouw stem in mij

Jouw stem in mij
doorklinkt mijn hart,
verwarmt mijn huid, mijn lijf,
en huilt en juicht en zwijgt in mij.
Mijn stem wordt zachter, ik verstil.
Jij zingt in mij.

Jouw stem in mij,
jouw zingen draagt mij als de avond valt,
en bergt mij in jouw hand.
In mij ontwaakt vergeten tederheid.
Jij zingt in mij.

Jouw stem in mij,
een klankfontein, een toekomstlied,
een bron van liefde ongedacht.
In mij ontkiemt als zaad het eerste licht.
Jij zingt in mij.

En door jouw adem aangeraakt
krijgt ook mijn stem weer klank.
Een lied groeit waar jij woont in mij.
En in de nieuwe dageraad
zing ik van Jou.

Margreet Spoelstra naar Lucasevangelie 1

 

Dat we onze dagen openhouden

Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons  onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.

Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord
of een gebaar van goedheid.

Dat we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie wij niet beschikken.

God,
als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.

Frans Cromphout

 

Stal zijn voor herders en ster zijn voor zoekende wijzen

De stille schittering van een kleine ster is voldoende om de weg te vinden in de nacht

De kerstverhalen zijn geschreven na de dood van Jezus.
Het drama van toen is nog steeds actueel:
vernieuwing van godsdienst en sociale beweging mislukken zo vaak.

Sociaal en evangelisch bewogen mensen worden aan het kruis genageld.
Je proeft in de kerstverhalen iets
van de donkerte in het leven en het samenleven.

Maar de kerstverhalen bewaren ook het licht van de verrijzenis.
Ze kijken terug op een Jezusbeweging die niet eindigde aan het kruis.
Het verhaal van vernieuwing brak open uit de oude wetten.
Verbondenheid zonder grenzen en inzet voor kleinen, ze gingen door.
Je voelt het al in de kerstverhalen.

Mogen de beelden van de kerstverhalen ons innerlijk bewegen
en mogen ze onze maatschappelijke bewogenheid blijven begeesteren.
Luister naar de engel met goed nieuws aan ons adres gericht:

De engel zei tegen Maria: Wees niet bang. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem Jezus noemen. Maria vroeg de engel:’ Hoe zal dat geschieden? De engel antwoordde: de Geest zal over jou komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.

Lc. 1, 34-35

Luister naar het lied van Maria tot de wereld:

Heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.

Lc 1, 52-53

Stal zijn voor eenzamen
en ster voor vreemdelingen.
Gastvrijheid en houvast zijn,
voor collega’s in een donker moment,
voor familie en vrienden in de nacht van hun leven,
voor mensen en groepen in de onzichtbare marge van samenleving.
Dat wij het kunnen: aan anderen vrede brengen.
Dat wij werk maken van onze eigen vrede.

Jean-Paul Vermassen

 

Kom en zing mee

Geen advent zonder zang over hoop.
Geen Kerst zonder zang over kracht in kwetsbaarheid.

Zingen tegen berusting.
Zo is de advent.
Zingen voor menswording.
Zo is Kerstmis.

Een lied van vrede door gerechtigheid!
Een lied van vreugde uit dankbaarheid!
Herders en vreemdelingen uit het Oosten
kunnen het ons leren.

Kom en zing mee.
Zing jouw verhaal van licht in het donker.

Zalige Kerstdagen
en warmte en licht in 2014.

Jean-Paul Vermassen

NIEUWJAAR
Van kerst naar 2014

24 december

Even de adem inhouden voor de komst van een kind.
Zoeken naar een veilige plek om te bevallen.
Nergens plaats. Huizen vol.
Geen gedoe dat afleidt van de eigen agenda.

Wens

Dat je mag leven geven vanuit je eigen kracht.
Dat je mag openstaan voor het en de onverwachte.

25 december

Kind geboren in moeilijke materiële omstandigheden,
maar menselijk omringd door veel warmte en zorg.

Wens

Dat je jezelf mag/kan/wil bevrijden uit alles wat klemt.
Dat je erbij bent als anderen je nodig hebben.

28 december

Onschuldige kinderen vermoord. Macht fnuikt leven.
Het nieuwe krijgt geen kansen.

Wens

Dat je de hoop, hoe broos ook, niet verstikt.
Dat je weet te ontsnappen aan wat je gevangen houdt.

1 januari

13 loslaten,
teruggeven aan de tijd,
dankbaar voor kansen die je kreeg.
14 omarmen
hopen dat het blij zal verrassen

Wens

Dat je goed gezond en gezind mag zijn.
Dat je de weg blijft gaan van ik naar wij.

André Quintelier

Nieuwjaarswens 1

We wensen jou een gezond nieuw jaar vol vriendschap en liefde.
Een jaar waarin je kan genieten van lekkere dingen, van muziek en humor,
die het leven fris houden te midden de dagelijkse zorgen.
Een jaar vol ontmoetingen waar je op verhaal kan komen
en beroerd wordt door andere verhalen met af en toe tranen in je ogen.

Een jaar waarin er ook ruimte kan zijn voor ‘stof tot nadenken’
en voor wat dagdagelijks dikwijls onbesproken blijft.

Een jaar vol van overtuiging ‘dat logica je brengt van A naar B en verbeelding overal’.
Een jaar waarin positieve boodschappen gesproken en gehoord worden,
omdat ze hoop, zin en vreugde brengen.

Een jaar waarin we verder en samen zoeken naar plaatsen van solidariteit
want daar wordt de maatschappij, onze stad, buurt of wijk zo veel warmer van.
Een jaar waarin geluk geboren wordt voor jezelf en anderen.

Tony De Jans

 

Nieuwjaarswens 2

Dat je in 2014 mag leven
“met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond”.

Met beide voeten op de grond…
Zodat je leeft met een open blik voor goede dingen en haalbare dromen.
Zodat je weet hebt van wat gebrekkig is.
Van onrecht, amper recht te trekken.
Van armoede en honger die aan de ziel knaagt.
En van een wereld die zich lijkt neer te leggen bij de feiten.

Met je hoofd in de wolken…
Zodat je dichter komt bij je levensbron en ankerpunten.
Ontdek de waarde in jezelf en gun de ander zijn of haar waardigheid.
Schep ruimte voor gastvrijheid.
Maak solidariteit zichtbaar vanuit moedige liefde.
Geloof in en hoop op een warme samenleving.

Tony De Jans

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV