kies regio:

Bijzondere m/v’s van 2016

2016 was een bijzonder jaar. Met veel polarisering, geweld en populisme. Toch waren er ook veel lichtpunten, van mensen die zich - wars van vooroordelen of stereotypes – onstuitbaar blijven inzetten voor de ander.

De redactie van De gids wil zoals steeds de boeiende en warme verhalen brengen die vele anderen niet (willen) zien en stelt u daarom als selectie voor de sociale m/v van het jaar een groep mensen voor met een groot hart en een stevig engagement in België en daarbuiten, wiens ouders toevalligerwijze van elders kwamen. Omdat ook zij, ondanks deze trumpiaanse tijden, het positieve verschil maken voor velen.
socmv2016

Yasmine Naciri

YasmienNaciriEen jonge Kempische van nauwelijks 24 die de vzw Amana oprichtte die zowel voedselbedelingen voor daklozen hier in België organiseert, als waterputten in achtergestelde gebieden in Marokko opent. Een vat vol engagement, financieel geruggensteund door microdonaties van soms maar 1 euro/week.

Meer leest u op http://amanatrust.be/waterputten-in-marokko/ en op @Smienos (Twitter).


Brahim Laytouss

BrahimDe bekende imam van Gent durft. Mondig en onvervaard put hij uit de brede islamitische traditie om tegen de meer conservatieve interpretaties in te gaan. Geen enkel heet hangijzer gaat hij uit de weg: homoseksualiteit, onverdoofd slachten van dieren,.. Eén van de bruggenbouwers tussen de islamitische theologie en de hedendaagse Vlaamse samenleving


Giuseppe Allegro

GuiseppeStichtend lid en bestuurder van vzw Radio Internazionale in Genk. Een vzw die ontstond in 1982, als lokale radio gesticht om sociale eenzaamheid te verhelpen, alle gemeenschappen in Genk een plaats te laten vinden bij de radio, ook al zijn de initiatiefnemers Italianen. Momenteel zijn er in het uitzendschema uitzendingen opgenomen in 8 talen: Italiaans, Spaans, Nederlands, Slavische talen, Oekraïens, Armeens, Grieks en Tamil. Het zendschema verandert om de drie maanden. Met maar liefst 47 presentatoren van verschillende nationaliteiten! Met o.a. uitzendpartnerschappen met Tevona - voor volwassenen met een verstandelijke beperking waarbij het doelpubliek zelf mee de uitzending maakt. Van Radio Gaga naar Radio Genka!


Fatiha Ghordo

FatihaDe trekkende kracht achter Onder Ons in Laken. “Onder Ons vzw” wil een ontmoetingsruimte voor vrouwen te zijn met een concreet aanbod van verschillende socioculturele activiteiten om specifiek de sociale en persoonlijke vaardigheden van vrouwen met migratieachtergrond te bevorderen. Er wordt speciale aandacht geschonken aan kansarmen, vrouwen, mannen en kinderen in moeilijke situaties, zowel op materieel als op sociaal en psychologisch vlak. Ze komen regelmatig samen, helpen elkaar en tijdens elke bijeenkomst staat het respect voor ieders gewoonten, cultuur en religie centraal.


Jef Van Hecken

JefDe ‘vreemde’ eend in de bijt! Wereldbekend in Vlaanderen als vrijwilliger bij Wereldsolidariteit, met een ongelooflijk engagement en visie voor sociale bescherming wereldwijd en in het bijzonder de Schone Kleren campagne. Jarenlang als vrijwilliger en professional veldwerk gedaan, met als vaste standplaats Bangladesh sinds 2012. Waardoor hij perfect weet hoe hij vele scholen, gemeentes en verenigingen kan sensibiliseren. Hij probeert één van de moeilijkste dingen die er zijn: mensen bewust maken en aan te tonen dat er wel degelijk een degelijk alternatief is voor bijvoorbeeld de aankoop kledij. Door al die jaren in het buitenland werd zijn engagement nog hevig aangevuurd en dat maakt hem een ideale nominee in deze lijst.

Meer op http://jefasia.blogspot.be


Nozizwe Dube

NozizweDe jonge Nozizwe Dube is nauwelijks 21 en een zeer geëngageerde voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Geboren in Zimbabwe, bijna tien jaar geleden naar België gevlucht en herenigd met haar moeder. En nu al één van de meest eloquente jongerenstemmen van het land. Chapeau, chapeau, chapeau!


Elmira Erstukajeva

ElmiraOpnieuw een supergetalenteerde vrouw die haar beste beentje voorzet in onze samenleving. Ze is arts van opleiding en zet zich al 15 jaar in voor de begeleiding van vluchtelingen zowel beroepshalve als vrijwilligster. Ze is bijzonder begaan met de psychologische problemen van vluchtelingen en werkt als stafmedewerker bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen. In 2004 heeft ze samen met haar lotgenoten de vereniging Sintar opgericht en 15-tal projecten uitgevoerd rond de integratie van vluchtelingen in onze samenleving, o.a. in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen. Voor haar vrijwilligerswerk kreeg ze een eretitel Vredesvrouw van de NVR.


Samira Azabar

SamiraMedeoprichtster van BOEH en sinds vele jaren stafmedewerkster van vzw Motief, een vormingsinstelling rond levensbeschouwing en samenleving. Hoofddoek, of geen hoofddoek, dat beslissen vrouwen zelf. “Vrijzinnigheid en atheïsme zijn ook levensbeschouwingen. Niemand is neutraal, veel mensen beseffen dat niet.” Of zoals de Fransen zeggen: “La neutralité n’est pas neutre.”


Mohamed El Oualkadi

MohamedSinds een tiental jaar LBC-secretaris in Brussel, voordien een tiental jaar jeugdwerker in Rzoezie Mechelen, het eerste jeugdhuis in Vlaanderen (°ergens eind jaren 70) voor kansarme jongeren van andere origine, omgevormd naar ROJM (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen) waarvan Mohamed ondertussen ook al een tiental jaar voorzitter is. En nu fulltime op de bres voor de personeelsleden in rusthuizen, psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra, en beschutte en sociale werkplaatsen!


Saïda Isbai

SaidaDiversiteitsconsulente bij ACV waar ze bergen werk verzet voor inclusieve(re) bedrijven. Maar zoals alle ‘bewegers’ ook zeer actief op andere fronten, als één van de spraakmakers bij Hart Boven Hard en kwb. Mondig en energiek: “De regering wil dat iedereen nog actiever wordt en meer zijn best doet voor een job. Maar ze weigert de drempels aan te pakken voor mensen met een migratie-achtergrond.” Die drempels komen niet uit het niets. Uitzendbedrijven, dienstenchequebedrijven, en personeelsverantwoordelijken aller hande zijn gewaarschuwd. Wie discrimineert, komt vroeg of laat Saïda tegen.


Kent u maar een paar mensen, of helemaal niemand?

Geen erg, zoek ze gerust eens op via google of het bewegingsvolk in uw (of hun) buurt die ze zeker wel kennen. En laaf u aan al dat overweldigend engagement: onze nominees zijn in 2016 zwaar opgekomen voor diegene die het moeilijk hebben in onze samenleving, van welke origine ze ook moge zijn.

Stem tegen 15 januari (1 punt), met eventueel een woordje motivatie (2 punten) er bij via e-mail op .  In het februari-nummer maken we bekend wie uw sociale m/v van 2016 is!

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV